„URAKNAK URA, NAGY ISTEN!”

A Tabulatúra régizene együttes zenés megemlékezést tartott a reformációról templomunkban október 30-án.
Régi és ma is használt református énekeink korhű hangszereken szólaltak meg a szép számban megjelent érdeklődők örömére. Szép hagyományként most is volt közös zsoltáréneklés is.


Ökumenikus istentisztelet a budavári evangélikusokkal okt. 31-én.

A reformáció ünnepén ökumenikus úrvacsorás istentiszteletet tartottunk templomunkban a Budavári Evangelikus Gyülekezettel közösen. Igét hirdetett Hábel Márton református lelkipásztor. Az alkalmat különlegessé tette a Tabulatúra régizene együttes közreműködése, akik korhű hangszereikkel kísérték a gyülekezeti éneket. Istentisztelet után a szeretetvendégségen még sokáig együtt maradhadtunk, beszélgethettünk, örvendezhettünk egymás és lsten közelségének.
Csenki Zsuzsanna diakóniai gondnok