• Az Isten szeretet

    „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
    hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
    (János 3,16)

GYÜLEKEZETÜNK

GYÜLEKEZETÜNK

Isten igéjére figyelő istentiszteleti és úrvacsorai közösség

Református gyülekezetként fontosnak tartjuk abban megélni és gyakorolni a hitünket, hogy vasárnaponként összegyűlünk a templomban (10 órakor hagyományos, 19 órakor könnyűzenés istentiszteletre, lásd aktuális istentiszteletek), hogy közösen figyeljünk oda, hogyan szeretne Isten tanítani, vigasztalni, bátorítani egyenként és közösségként is abban, amiben éppen vagyunk. Istentiszteleteinken ezért énekkel és imádsággal szólítjuk meg őt, majd pedig ő szólít meg bennünket egy lelkipásztor igehirdetésén keresztül, aki Isten szavát a Bibliából olvassa, és aztán egy prédikációban hozza közel a 21. századi gyülekezet számára. Majd válaszként újra imádkozunk, énekelünk, végül pedig fogadjuk az áldást. Az istentisztelet után még kicsit együtt vagyunk, alkalom adtán egy szeretetvendégség keretén belül beszélgetünk, találkozunk. Minden hónap első vasárnapján az istentiszteleten úrvacsorai közösségünk van egymással és Istennel a Krisztus testét jelképező kenyér és az ő vérét jelképező bor magunkhoz vételében.

Református gyülekezet

A keresztyénség nagy családjában gyülekezetünk a reformátusság kis családjába tartozik. Vasárnapi alkalmainkat istentiszteletnek hívjuk, és a Biblia alapján két sákramentumot/szentséget ünneplünk, melyeket maga Jézus szerzett: a keresztséget és az úrvacsorát. A templomokon  csillag a betlehemi csillagra emlékeztet bennünket, a kakas a hűség, a bűnbánatra való felhívás, a hit és az éberség jele. Reformátori alapelveinket az „öt solának” nevezzük (a latin „sola” szó jelentése: „egyedül”). Egyedül a Szentírás az a forrás, ami mércéje minden más más Istennel és önmagunkkal kapcsolatos ismeretnek (a többi alapelv tehát értelemszerűen a Szentírás tanításán alapszik). Egyedül Krisztus a közvetítő Isten és ember között, ebből következik, hogy nincs más, aki közbenjár értünk, és nincs más, aki meg tudná váltani az embert. Üdvösségünk így hát egyedül kegyelemből van, Isten ajándéka ez Krisztusban, amiért mi semmit nem tudunk tenni, csak egyet: egyedül hit által elfogadjuk ezt az ajándékot, és hitből már most magunkra vonatkoztatjuk. Mindezekért pedig egyedül Istené a dicsőség! Reformátori alapelveink hálára, alázatra és szabadságra hívnak, megélve, hogy  „Mi azért szeretünk, mert ő [Isten] előbb szeretett minket.”  (1János 4,19)

Szilágyi Dezső téri református templom

Gyülekezetünk otthona Buda első református temploma, a Pecz Samu által tervezett és 1896-ban átadott Szilágyi Dezső téri református templom. Az építész a jellegzetes neogótikus szerkesztés szabályait a református liturgia igényeinek kielégítésére használta fel. A belső tér ötszögű központ köré szerveződik, melynek középpontjában az Úr asztala áll. Az épület 2019–2021 között teljes belső felújításon esett át.  Hálás szívvel éljük meg belépve gyönyörű templomunkba, hogy Isten szépsége közel jön hozzánk ezáltal is.

Téged is várunk!

Gyülekezetünk több száz család lelki otthona. Vasárnapi alkalmaink mellett több mint harminc házicsoport működik hétközben mindenféle korosztálynak. Tizenegy iskolában vagyunk jelen hitoktatással, a fiatalokkal pedig konfirmációs és ifis csoportokban foglalkozunk. Idősebb testvéreinkkel rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, lelki és sokszor fizikai támaszt nyújtva nekik. Alkalmanként kulturális, önkéntes diakóniai, természetjáró stb. programokra gyűlünk össze, és egy évben többször is lehetőségünk van együtt elvonulni egy hétvégére (nyáron egy hétre) feltöltődni, pihenni.

Találd meg a helyed, amit Isten számodra és családotok számára készített el közöttünk!

  • 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 3.
  • info@gyulekezet.hu

© Copyright - Budai Református Egyházközség