MIRE HÍVUNK?

Gyülekezetünk több száz család lelki otthona. Vasárnapi alkalmaink mellett több mint harminc házicsoport működik hétközben mindenféle korosztálynak. Tizenegy iskolában vagyunk jelen hitoktatással, a fiatalokkal pedig konfirmációs és ifis csoportokban foglalkozunk. Idősebb testvéreinkkel rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, lelki és sokszor fizikai támaszt nyújtva nekik. Alkalmanként kulturális, önkéntes diakóniai, természetjáró stb. programokra gyűlünk össze, és egy évben többször is lehetőségünk van együtt elvonulni egy hétvégére (nyáron egy hétre) feltöltődni, pihenni.

Találd meg a helyed, amit Isten számodra és családotok számára készített el közöttünk!

Kapcsolódj Istenhez!

Templomunkban a csillag motívumok a betlehemi csillagra emlékeztetnek bennünket. Ahogy a napkeleti bölcsek életében egyszer csak Isten életjelet adott magáról, úgy ez gyülekezeti tagjaink életében is egyszer csak megtörtént. Majd egyen-egyenként mindnyájan elkezdtük követni a csillagot, a jelet, míg meg nem érkeztünk „arra a helyre, ahol a gyermek van”. Isten kapcsolódni szeretne hozzánk, ezért Jézusban emberré lett, és kinyújtotta felénk a kezét. Gyülekezetünk annak a helye, hogy az istentiszteleteken, a csoportokban és a különböző alkalmakon együtt szemléljük ezt a felénk nyújtott kezet, és segítsük egymást, hogy mi is újra és újra kinyújtsuk a miénket Isten felé, erőt, vigasztalást, bocsánatot és bátorítást nyerve a mindennapokhoz, melyekben a gyülekezetben megélt ajándékok kísérhetnek bennünket.

Istentiszteletek

  • hagyományos istentisztelet: minden vasárnap 10 órakor (orgonaszó, hagyományos liturgia, énekeskönyvi énekek, igehirdetés, imádság, adakozás, áldás) gyermekfoglalkozással
  • könnyűzenés istentisztelet: minden vasárnap 18 órától (Istent dicsérő mai énekek könnyűzenei együttes élő kíséretével, kötetlenebb liturgia, imádság, igehirdetés, imakérések, adakozás, áldás.)

Minden hónap első vasárnapján az istentiszteleten úrvacsorai közösségünk van egymással és Istennel a Krisztus testét jelképező kenyér és az ő vérét jelképező bor magunkhoz vételében.

Az istentiszteleteken lehetőség van könyvet vásárolni a BudaTéka könyvsarokban, a gyerekeket pedig kincsgyűjtő füzettel ajándékozzuk meg, melybe az istentiszteletek után matricát kapnak. Három matrica egy bibliai szereplős kártya.

Csoportok

Vasárnapi alkalmaink mellett több mint harminc közösségi csoport működik hétközben mindenféle korosztálynak. Egyes csoportok már évek, sőt, évtizedek óta összegyűlnek hetente, kéthetente, online és offline, hogy a hétköznapokban odafigyeljenek közösen Istenre és egymásra. Új csoportok is folyamatosan indulnak. Lehetőség van csatlakozni babamama, házas, egyedülálló, nyugdíjas, korosztály szerinti és alkalmanként tematikus csoportokhoz is. Hetedikes kortól érettségiig konfirmációs, majd ificsoportokba várjuk a fiatalokat péntekenként. Babamama csoport péntekenként 10–12 óra között. Nyugdíjas bibliaóra szerdánként 9:30–10:30 között. Örömmel fogadjuk tehát ezekben a csoportokban családotok apraja-nagyját! Csatlakozási szándékodat bemutatkozás mellett ezen az e-mail-címen jelezheted: info@gyulekezet.hu

Hittan

Az I. és a II. kerületben tizenegy iskolában tanítunk hittant: Lisznyai utcai Általános Iskola, Budavári Általános Iskola, Batthyány Általános Iskola, Csik Ferenc Általános Iskola, Kodály Zoltán Általános Iskola, Kosztolányi Gimnázium, Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Toldy Gimnázium, II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Szent Gellért Általános Iskola, Kodály Kórusiskola. Emellett négy óvodában is várjuk a középsősöket és a nagycsoportosokat hittanra: Nyárs utcai ovi, Iskola utcai ovi, Toldy utcai ovi, Lovas utcai ovi. A hozzánk tartozó református hittanos gyerekeket és családjaikat szeretettel várjuk gyülekezetünkbe.

A református hittanoktatásról részletesen: hittan.info

Info: hittan@gyulekezet.hu

Ifjúsági csoportok

Ősztől minden évben újabb hetedikes–nyolcadikos fiatalok kezdik el a kétéves konfirmációs előkészítőt, akik a konfirmációjuk után a gyülekezeti ifi tagjaivá lesznek. Péntekenként 17 órától már gyülekeznek a csoportok beszélgetni, teázni, csocsózni, majd 18 órától közösen éneklünk, 18:30-tól pedig minden korosztály (konfisok: 12–14 év, kisifisek: 14–15 év, ifisek: 15–16 év, nagyifisek: 17–18 év) elvonul csoportvezetőivel a saját csoportja ifialkalmára, melyen bibliai témák mentén beszélgetünk a bennünket érintő kérdésekről. Félévente az ifik ifihétvégéken vesznek részt, és a nyári családi táborban is együtt van az ifis korosztály.

BudaTéka

A vasárnapi istentiszteletek előtt, között és után várja az olvasóit gyülekezetünk iratterjesztése, a BudaTéka.

  • 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 3.
  • info@gyulekezet.hu

© Copyright - Budai Református Egyházközség