SZERETETSZOLGÁLAT

A Budai Református Egyházközség diakóniai szolgálatáról

A budai gyülekezet diakóniai lelkülete már a kezdetekben, a gyülekezet születésekor is nagyon erős volt. Még csak elkezdték építeni a templomukat, de mindeközben példa értékűen 1893-ban egy árvaház létrehozását is elhatározták  A jelen diakóniai szolgálat is igyekszik a lehetőségein belül szolgálni a közvetlen és tágabb környezetében is.

A budai diakóniai szolgálat hármas irányultságú:

1.      A gyülekezeten belüli diakóniai szolgálat (Jak. 1, 27)

2.      A gyülekezet közvetlen környezetében kifejtett missziós célú diakónia (Mt. 5,16.)

3.      Tágabb környezetünkben, hittestvéreink felé kifejtett diakónia (Gal. 6,10)

A budai diakóniai modell legfontosabb elemeit 2010-ben egy diakóniai virág formájában jelenítettük meg, ahol egy-egy virágszirom egy-egy szolgálati területet ölel fel. Ez a virág nem öncélú, nem önmagának nyílik, gyümölcsöt kell teremnie. Ez a célja a létezésének, ez a küldetése, ez Isten célja is vele, hogy Isten gyönyörködhessen benne és az Ő dicsősége, az Ő országa növekedjen, épüljön már itt a földön.  A gyülekezet Mustármag csoportja a diakóniai önkéntes szolgálatok fő hordozója a 90-es évek óta.

A budai presbitérium döntése alapján gyakoroljuk a gyülekezeti tizedet, vagyis a gyülekezet bevételeinek 10 %-át a szegények, rászorultak, valamiben szükséget szenvedők javára fordítjuk. Diakóniai bizottságának vezetését a diakóniai gondnok látja el a  főállású diakónus segítségével. A diakóniai bizottság munkájában a négy presbiter mellett gyülekezeti tagok is részt vesznek és természetesen a diakónus is tagja. Élő kapcsolatokat ápolunk határon inneni és túli gyülekezetekkel, diakóniai intézményekkel, az MRSZ-szel, korábbi budai lelkészekkel, a Magyar Presbiteri Szövetséggel, a református társadalmi missziókkal, a Bartimeus Egyesülettel. Határon túli kapcsolatainkat a „Szeretetszálak határok nélkül” programunkon belül folyamatosan ápoljuk, építjük.

Alapvetésünk szerint a diakónia a gyülekezetben nem cél, hanem következmény: Isten megváltó kegyelmének és szeretetének megtapasztalásából fakadó hála és odaszánás, ami az önként és örömmel vállalt cselekvő hit formájában ölt testet. A diakóniánk valódi célja hogy általa épüljön Isten országa bennünk és közöttünk.

DAKÓNIA=A KEZEK EVANGÉLIUMA.
Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal.”
1, 18
Szolgálatunk fontos része a a kétkezi, gyakorlati feladatok ellátása mellett az imádság is.

„Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.” 1 Thessz 5, 16-18

Diakóniai önkéntes szolgálati lehetőségek
Várjuk az önkéntes diakóniai szolgálatba bekapcsolódni szándékozók jelentkezesét az alábbi űrlapon:
Gyülekezetünk  diakónusa: 
Dr Vargáné Tárnok Anna 
tel: +36 30 620 0903
Gyülekezetünk diakóniai gondnoka:
Csenki Zsuzsanna presbiter
tel: +36 30 618 1069
 
Lelkészi Hivatal: 
Telefon: 36 30 337 0659  (9-13 h között munkanapokon)
Aktuális szolgálatunk:
Doboznyi szeretet – tartós élelmiszer gyűjtés