• Az Isten szeretet

    „…és így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok.”
    (Efezus 3,19)

KONFIRMÁCIÓ

Mi a konfirmáció?


Református egyházunkban a keresztség annak a mozzanata, amikor azt ünnepeljük, hogy Isten igent mondott ránk. Ennek párja a konfirmáció, amikor mi is igent mondunk Istenre. Gyermekkeresztségnél a hitben járó szülők, keresztszülők és a gyülekezet közösen fogadja meg, hogy ott áll a gyermek mellett hitbeli növekedése folyamán, hogy a gyermek felnőve majd maga is vallást tehessen hitéről. A még nem megkeresztelt konfirmandusok a felkészítés folyamán keresztelésükre is készülnek, számukra Isten igenjét és az ő igenjüket egy ünnepi istentisztelet keretén belül ünnepeljük meg.Fiatalok konfirmációja


Az iskolás korban történő konfirmációra való felkészítés gyülekezetünkben kétéves, minden év szeptemberében indul. Nagy hangsúlyt fektetünk a közösségépítésre, a gyülekezeti integrációra és arra, hogy a hetedik–nyolcadikos fiatalok ne csak tárgyi tudást szerezzenek, hanem életük fontos kérdésein keresztül is közeledjenek Istenhez. Az elmúlt évek fontos megtapasztalása: a konfirmációs ünnepség két év után nem valaminek a lezárulása, hanem annak kezdete, hogy hitvalló tagként léphessünk be egy élő közösségbe.

Jelentkezés gyermek konfirmáció felkészítésre itt!

A konfirmációs csoport az ifi részeként

Gyülekezetünkben összesen nyolc felnőtt gyülekezeti munkás foglalkozik a 13–18 éves korú fiatalokkal (lelkészek, hitoktatók). Négy korosztályban találkozunk egymással és Istennel, hetente, péntek délután.

Minden évben szervezünk kirándulásokat, intézménylátogatásokat, részt veszünk karitatív tevékenységekben, nyaranta táborozunk stb.

Felnőttkonfirmáció

A felnőttek felkészítése konfirmációra (és keresztelésre annak, aki még nincs megkeresztelve) ősztől tavasz végéig tart. A csoportban megismerkedünk a keresztyén hit alapvető igazságaival és üzenetével. A konfirmációra való végleges jelentkezést csak a csoportos felkészítés végén kell eldönteni. A csoportba azokat is várjuk, aki már konfirmáltak, de szeretnék újra átgondolni és rendszerezni a hitről szóló ismereteiket. 

A csoport kéthetente találkozik szerda esténként. A csoportot Molnár Péter vezeti.

Kapcsolatfelvétel

info@gyulekezet.hu

Jelentkezés a felnőttkonfirmációs felkészítésre itt! 

Kapcsolat

A fenti információkkal kapcsolatban bátran keressenek bennünket:

Molnár Péter

info@gyulekezet.hu

© Copyright - Budai Református Egyházközség