• „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
    (János 3,16)

Lelkészek

Bedekovics Péter
vezető lelkész

1989-ben születtem Szolnokon. Tiszaföldváron érettségiztem a Hajnóczy József Gimnáziumban. Teológiát Debrecenben, Londonban és Edinburgh-ban tanultam. A Budai Gyülekezetben először 2017-2019 között szolgáltam. Ezt követően, néhány évnyi egyetemi lelkészi, majd Pesterzsébet-Klapka téren végzett gyülekezetvezetői szolgálat után 2024-ben hívott vissza a presbitérium, s választott meg vezető lelkipásztornak a gyülekezet.
Az elmúlt években több szervezet vezetésében vettem részt, melyek közül legmeghatározóbb tapasztalatokat a Zsinati Ifjúsági Iroda élén, illetve a Magyar Cserkészszövetség elnökeként szereztem.
Feleségemmel, Bogival 2022-ben házasodtunk össze a Szilágyi Dezső téri templomban, s szolgálunk örömmel és lelkesen együtt a gyülekezetben. Krisztus követésében és lelkipásztori hivatásban is fontos számomra, hogy hitelesen képviseljük Őt a világban, mert – ahogy a Római levél fogalmaz –, “a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését.” (Róm 8,19)

Molnár Péter
lelkész

1974-ben születtem Tatán. A Pápai Református Kollégium Gimnáziumában érettségiztem, majd a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán szereztem református lelkészi diplomát. 2006 óta szolgálok a Budai Református Gyülekezetben, feleségemmel és két felnőtt gyermekemmel a Szilágyi Dezső téren lakunk. A Semmelweis Egyetemen 2017-ben mentálhigiénés lelkigondozó szakképzettséget szereztem, lelkivezetést és lelkigyakorlat kísérést az Ignáci Lelkiségi Központban tanultam. 2022-ben elkezdtem a Semmelweis Egyetemen a házasság- és családlelkigondozó szakot. Lelkipásztori hivatásomban a gyermekek közötti szolgálat és a lelkigondozás/lelkivezetés áll a szívemhez legközelebb. „Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak…” (2Korinthus 4,7)

e-mail: molnar.peter@gyulekezet.hu

Siba-Rohn Hilda
lelkész

1977-ben születtem Pakson. A gyönki Tolnai Lajos Kéttannyelvű Gimnáziumban érettségiztem, majd a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán szereztem lelkészi diplomát. 2013-ban végeztem mentálhigiénés lelkigondozóként a Semmelweis Egyetemen, majd kontextuális lelkigondozó (családi kapcsolatok, generációk közötti kapcsolat fókuszú) végzettséget szereztem. Férjemmel Törökbálinton élünk, három kamasz fiúgyermeket nevelünk. 2012 óta szolgálok a Budai Református Gyülekezetben. A szolgálatom fő területe a kisgyermekes családokkal való munka, a keresztelőre való felkészítés, családos csoportok vezetése és olyan lehetőségek megteremtése, ahol a családok, szülők hitükben, életvezetési kérdéseikben segítséget, támogatást kaphatnak, közösségre találhatnak. Emellett fontos része a szolgálatomnak az egyéni lelki kísérés és a lelkigondozás. „Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” (Filippi 4,6–7)

e-mail: siba-rohn.hilda@gyulekezet.hu

Csatári Bíborka
lelkész

1989-ben születtem Szatmárnémetiben. A nyíregyházi Művészeti Középiskola és Kollégium táncművészeti tagozatán érettségiztem és szereztem táncos szakmai végzettséget 2009-ben. Teológiai tanulmányaimat a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen végeztem, ahol 2016-ban lelkészi diplomát, 2018-ban pedig vallástanári diplomát szereztem. Ebből az időszakból két évet Németországban töltöttem, és teológiát hallgattam a vesztfáliai Münsterben, majd Heidelberg városában. 2017 óta szolgálok a Budai Református Gyülekezetben. Az elmúlt években mozgás- és táncterápiás önismeretei csoportokban vettem részt, 2021 szeptemberétől pedig a Semmelweis Egyetem hallgatója lettem mentálhigiénés lelkigondozó szakon. Szolgálati területemhez tartozik a fiatal felnőttekkel és ifjúsággal való foglalkozás, esküvő és jegyesoktatás, hittanoktatás, valamint lelkigondozás. Mindenben az értelmet, a fejlődést és a szeretetet keresem Jézus Krisztus által, ezért a vezérigém a következő: „A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket.” (1János 4,18–19)

e-mail: csatari.biborka@gyulekezet.hu

Sáfrán Zsuzsa
lelkész

1964-ben születtem Budapesten. A Budapesti Református Teológián szereztem lelkészi diplomát. További képzéseken mentálhigiénés szakember, gyásztanácsadó és szupervizor végzettségeket szereztem. Tanulmányoztam a családi mintákat, rendszerszemléletet. Férjem haláláig közös lelkészi szolgálatban éltünk, majd három évig kórházlelkész voltam. Ezt követően, 2018 óta szolgálok a Budai Református Gyülekezetben. Fontos számomra, hogy feladataimat hittel, minden megszerzett tudásommal, tapasztalatommal végezzem a lelkészi szolgálatban. Ebben vezérigém: „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Korinthus 16,14)

e-mail: safran.zsuzsa@gyulekezet.hu

Dr. Siba Balázs
lelkész,egyetemi tanár

1976-ben születtem Dunaújvárosban. A kecskeméti Református Kollégium Gimnáziumában érettségiztem, majd a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán szereztem lelkészi diplomát. A felnőttképzés számos formája érdekel, így aktívan foglalkozom szervezetfejlesztéssel, szupervizióval, mediációval, családterápiával és tréningek tartásával. Jelenlegi és tervezett szolgálati területeim: konfirmációs csoport vezetése, gyülekezetépítési koncepció koordinálása a vezető lelkésszel közösen, férficsoportok szervezése és a kiscsoportok vezetőinek segítése.

Szolgálatomban különösen fontossá vált számomra ez az igeszakasz: „Azután elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát, és gyógyítsanak. […] Útra keltek tehát, és jártak faluról falura, hirdették az evangéliumot, és gyógyítottak mindenütt.” (Lk 9, 2+6)

e-mail: siba.balazs@reformatus.hu

https://sibabalazs.com/

  • 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 3.
  • info@gyulekezet.hu

  • „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
    (János 3,16)

Lelkészek

Bedekovics Péter
vezető lelkész

1989-ben születtem Szolnokon. Tiszaföldváron érettségiztem a Hajnóczy József Gimnáziumban. Teológiát Debrecenben, Londonban és Edinburgh-ban tanultam. A Budai Gyülekezetben először 2017-2019 között szolgáltam. Néhány évnyi egyetemi lelkészi, majd Pesterzsébet-Klapka téren végzett gyülekezetvezetői szolgálat után 2024-ben hívott vissza a presbitérium, s választott meg ezt a döntést megerősítve vezető lelkipásztornak a gyülekezet. Az elmúlt években több szervezet vezetésében vettem részt, melyek közül legmeghatározóbb tapasztalatokat a Zsinati Ifjúsági Iroda élén, illetve a Magyar Cserkészszövetség elnökeként szereztem.
Feleségemmel, Bogival 2022-ben házasodtunk össze a Szilágyi Dezső téri templomban, s szolgálunk örömmel és lelkesen együtt a gyülekezetben. Krisztus követésében és lelkipásztori hivatásban is fontos számomra, hogy hitelesen képviseljük Őt a világban, mert – ahogy a Római levél fogalmaz –, “a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését.” (Róm 8,19)

e-mail: bedekovics.peter@reformatus.hu

Molnár Péter
lelkész

1974-ben születtem Tatán. A Pápai Református Kollégium Gimnáziumában érettségiztem, majd a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán szereztem református lelkészi diplomát. 2006 óta szolgálok a Budai Református Gyülekezetben, feleségemmel és két felnőtt gyermekemmel a Szilágyi Dezső téren lakunk. A Semmelweis Egyetemen 2017-ben mentálhigiénés lelkigondozó szakképzettséget szereztem, lelkivezetést és lelkigyakorlat kísérést az Ignáci Lelkiségi Központban tanultam. 2022-ben elkezdtem a Semmelweis Egyetemen a házasság- és családlelkigondozó szakot. Lelkipásztori hivatásomban a gyermekek közötti szolgálat és a lelkigondozás/lelkivezetés áll a szívemhez legközelebb. „Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak…” (2Korinthus 4,7)

e-mail: molnar.peter@gyulekezet.hu

Siba-Rohn Hilda
lelkész

1977-ben születtem Pakson. A gyönki Tolnai Lajos Kéttannyelvű Gimnáziumban érettségiztem, majd a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán szereztem lelkészi diplomát. 2013-ban végeztem mentálhigiénés lelkigondozóként a Semmelweis Egyetemen, majd kontextuális lelkigondozó (családi kapcsolatok, generációk közötti kapcsolat fókuszú) végzettséget szereztem. Férjemmel Törökbálinton élünk, három kamasz fiúgyermeket nevelünk. 2012 óta szolgálok a Budai Református Gyülekezetben. A szolgálatom fő területe a kisgyermekes családokkal való munka, a keresztelőre való felkészítés, családos csoportok vezetése és olyan lehetőségek megteremtése, ahol a családok, szülők hitükben, életvezetési kérdéseikben segítséget, támogatást kaphatnak, közösségre találhatnak. Emellett fontos része a szolgálatomnak az egyéni lelki kísérés és a lelkigondozás. „Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” (Filippi 4,6–7)

e-mail: siba-rohn.hilda@gyulekezet.hu

Csatári Bíborka
lelkész

1989-ben születtem Szatmárnémetiben. A nyíregyházi Művészeti Középiskola és Kollégium táncművészeti tagozatán érettségiztem és szereztem táncos szakmai végzettséget 2009-ben. Teológiai tanulmányaimat a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen végeztem, ahol 2016-ban lelkészi diplomát, 2018-ban pedig vallástanári diplomát szereztem. Ebből az időszakból két évet Németországban töltöttem, és teológiát hallgattam a vesztfáliai Münsterben, majd Heidelberg városában. 2017 óta szolgálok a Budai Református Gyülekezetben. Az elmúlt években mozgás- és táncterápiás önismeretei csoportokban vettem részt, 2021 szeptemberétől pedig a Semmelweis Egyetem hallgatója lettem mentálhigiénés lelkigondozó szakon. Szolgálati területemhez tartozik a fiatal felnőttekkel és ifjúsággal való foglalkozás, esküvő és jegyesoktatás, hittanoktatás, valamint lelkigondozás. Mindenben az értelmet, a fejlődést és a szeretetet keresem Jézus Krisztus által, ezért a vezérigém a következő: „A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket.” (1János 4,18–19)

e-mail: csatari.biborka@gyulekezet.hu

Sáfrán Zsuzsa
lelkész

1964-ben születtem Budapesten. A Budapesti Református Teológián szereztem lelkészi diplomát. További képzéseken mentálhigiénés szakember, gyásztanácsadó és szupervizor végzettségeket szereztem. Tanulmányoztam a családi mintákat, rendszerszemléletet. Férjem haláláig közös lelkészi szolgálatban éltünk, majd három évig kórházlelkész voltam. Ezt követően, 2018 óta szolgálok a Budai Református Gyülekezetben. Fontos számomra, hogy feladataimat hittel, minden megszerzett tudásommal, tapasztalatommal végezzem a lelkészi szolgálatban. Ebben vezérigém: „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Korinthus 16,14)

e-mail: safran.zsuzsa@gyulekezet.hu

Dr. Siba Balázs
lelkész,egyetemi tanár

1976-ben születtem Dunaújvárosban. A kecskeméti Református Kollégium Gimnáziumában érettségiztem, majd a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán szereztem lelkészi diplomát. A felnőttképzés számos formája érdekel, így aktívan foglalkozom szervezetfejlesztéssel, szupervizióval, mediációval, családterápiával és tréningek tartásával. Jelenlegi és tervezett szolgálati területeim: konfirmációs csoport vezetése, gyülekezetépítési koncepció koordinálása a vezető lelkésszel közösen, férficsoportok szervezése és a kiscsoportok vezetőinek segítése.

Szolgálatomban különösen fontossá vált számomra ez az igeszakasz: „Azután elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát, és gyógyítsanak. […] Útra keltek tehát, és jártak faluról falura, hirdették az evangéliumot, és gyógyítottak mindenütt.” (Lk 9, 2+6)

e-mail: siba.balazs@reformatus.hu

https://sibabalazs.com/

  • 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 3.
  • info@gyulekezet.hu

© Copyright - Budai Református Egyházközség