• Az Isten szeretet

    „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
    (János 3,16)

Lelkészek

Illés Dávid
vezető lelkész

1964-ben születtem Budapesten. A Debreceni Református Gimnáziumban érettségiztem, majd a Budapesti Teológiai Akadémián szereztem református lelkészi diplomát. Négy felnőtt gyermekem van. 2001 óta szolgálok a Budai Református Gyülekezetben mint vezető lelkész. Az utóbbi években tanulmányaimmal szupervizor, mentálhigiénés lelkigondozó és lelkivezető végzettséget szereztem. A gyülekezet szolgálata mellett szívesen folytatok egyéni beszélgetéseket élethelyzetekről, lelki utakról. „Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok.” (Jakab 4,8) – magamat és másokat is erre bátorítok.
e-mail: illes.david@gyulekezet.hu

Molnár Péter
lelkész

1974-ben születtem Tatán. A Pápai Református Kollégium Gimnáziumában érettségiztem, majd a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán szereztem református lelkészi diplomát. 2006 óta szolgálok a Budai Református Gyülekezetben, feleségemmel és két felnőtt gyermekemmel a Szilágyi Dezső téren lakunk. A Semmelweis Egyetemen 2017-ben mentálhigiénés lelkigondozó szakképzettséget szereztem, lelkivezetést és lelkigyakorlat kísérést az Ignáci Lelkiségi Központban tanultam. 2022-ben elkezdtem a Semmelweis Egyetemen a házasság- és családlelkigondozó szakot. Lelkipásztori hivatásomban a gyermekek közötti szolgálat és a lelkigondozás/lelkivezetés áll a szívemhez legközelebb. „Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak…” (2Korinthus 4,7)

e-mail: molnar.peter@gyulekezet.hu

Siba-Rohn Hilda
lelkész

1977-ben születtem Pakson. A gyönki Tolnai Lajos Kéttannyelvű Gimnáziumban érettségiztem, majd a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán szereztem lelkészi diplomát. 2013-ban végeztem mentálhigiénés lelkigondozóként a Semmelweis Egyetemen, majd kontextuális lelkigondozó (családi kapcsolatok, generációk közötti kapcsolat fókuszú) végzettséget szereztem. Férjemmel Törökbálinton élünk, három kamasz fiúgyermeket nevelünk. 2012 óta szolgálok a Budai Református Gyülekezetben. A szolgálatom fő területe a kisgyermekes családokkal való munka, a keresztelőre való felkészítés, családos csoportok vezetése és olyan lehetőségek megteremtése, ahol a családok, szülők hitükben, életvezetési kérdéseikben segítséget, támogatást kaphatnak, közösségre találhatnak. Emellett fontos része a szolgálatomnak az egyéni lelki kísérés és a lelkigondozás. „Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” (Filippi 4,6–7)

e-mail: siba-rohn.hilda@gyulekezet.hu

Thaly Tünde
lelkész

1985. augusztus 6-án születtem Felvidéken. Gimnáziumi, majd teológiai tanulmányaimat Pápán folytattam és fejeztem be. 2015-ben mentálhigiénés lelkigondozó, 2017-ben pszichodráma-asszisztens végzettséget szereztem. A Budai Református Gyülekezetben 2015 óta szolgálok, itt is kötöttem házasságot, férjemmel itt élünk Budán. Szolgálatomat főként a hitoktatás, ifjúsági munka, csoportvezetés, lelkigondozás teszik ki. „…arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon…” (János 15,16)

e-mail: varga.tunde@gyulekezet.hu

Csatári Bíborka
lelkész

1989-ben születtem Szatmárnémetiben. A nyíregyházi Művészeti Középiskola és Kollégium táncművészeti tagozatán érettségiztem és szereztem táncos szakmai végzettséget 2009-ben. Teológiai tanulmányaimat a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen végeztem, ahol 2016-ban lelkészi diplomát, 2018-ban pedig vallástanári diplomát szereztem. Ebből az időszakból két évet Németországban töltöttem, és teológiát hallgattam a vesztfáliai Münsterben, majd Heidelberg városában. 2017 óta szolgálok a Budai Református Gyülekezetben. Az elmúlt években mozgás- és táncterápiás önismeretei csoportokban vettem részt, 2021 szeptemberétől pedig a Semmelweis Egyetem hallgatója lettem mentálhigiénés lelkigondozó szakon. Szolgálati területemhez tartozik a fiatal felnőttekkel és ifjúsággal való foglalkozás, esküvő és jegyesoktatás, hittanoktatás, valamint lelkigondozás. Mindenben az értelmet, a fejlődést és a szeretetet keresem Jézus Krisztus által, ezért a vezérigém a következő: „A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket.” (1János 4,18–19)

e-mail: csatari.biborka@gyulekezet.hu

Sáfrán Zsuzsa
lelkész

1964-ben születtem Budapesten. A Budapesti Református Teológián szereztem lelkészi diplomát. További képzéseken mentálhigiénés szakember, gyásztanácsadó és szupervizor végzettségeket szereztem. Tanulmányoztam a családi mintákat, rendszerszemléletet. Férjem haláláig közös lelkészi szolgálatban éltünk, majd három évig kórházlelkész voltam. Ezt követően, 2018 óta szolgálok a Budai Református Gyülekezetben. Fontos számomra, hogy feladataimat hittel, minden megszerzett tudásommal, tapasztalatommal végezzem a lelkészi szolgálatban. Ebben vezérigém: „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Korinthus 16,14)

e-mail: safran.zsuzsa@gyulekezet.hu

Kovách I. Bendegúz
teológushallgató, gyakornoklelkész

1997-ben születtem Budapesten. A Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégiumban érettségiztem, majd a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karára nyertem felvételt lelkész-teológus szakra. Jelenleg a lelkészi gyakorlati évemet töltöm a Budai Református Gyülekezetben. Szabadidőmben szívesen foglalkozom mélyebben a prédikálás tudományával, a homiletikával. Eddigi életemet hűséges iránymutatóként követte végig az az ige, amit a konfirmációmkor kaptam áldásként. „Az én Uram, az ÚR megtanított engem mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként.” (Ézsaiás 50,4)

e-mail: kovach.bendeguz.public@gmail.com

  • 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 3.
  • info@gyulekezet.hu

© Copyright - Budai Református Egyházközség