• Az Isten szeretet

    „…éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket…”
    (Efezus 5,2)

ESKÜVŐ

Kedves Jegyespárok!

Szeretettel köszöntünk benneteket a Budai Református Gyülekezetben!

Ha esküvő után érdeklődtök, a következőket kérjük:

  • 2024. FEBRUÁR 15-ig várjuk a jelentkezéseteket (a jegyesoktatás miatt és szervezési okból is fontos, hogy eddig az időpontig jelezzétek, ha 2024-ben a Budai Református Templomban szeretnétek tartani az esküvőtöket)
  • kérdés, kérés, jelentkezési szándék esetén az eskuvo@gyulekezet.hu email címre írjatok, Csatári Bíborka lelkipásztor várja megkereséseteket. Személyes egyeztetésre is van lehetőség, de ezt is minden esetben emailen kell előre egyeztetni. Kérjük minden esetben ellenőrizzék a SPAM mappába érkező leveleket is, mert már többször előfordult, hogy egyes email fiókok oda tették a válasz emailünket
  • hétköznap délelőtt 9.00-13.00-ig a +36303370659-as hivatali telefonszámon is lehet érdeklődni

esküvői adatlap (Budai Református Gyülekezet)


A házasságról

A házasságot Isten adta az embernek, még a teremtés hajnalán. „Azután ezt mondta az ÚRisten: Nem jó az embernek egyedül lenni…” (1Mózes 2,18) Ezért teremtette az embert férfivá és nővé, mert ketten képesek csak az Isten képmását kiábrázolni. Ott jelenik meg az Isten képmása, létezésének lényege, ahol egy férfi és egy nő az Isten által elképzelt és nekünk ajándékozott önzetlen, önfeláldozó, önátadó, nyitott, őszinte, öröm- és bizalomteljes szeretetkapcsolatban tud együtt élni.

A házasságkötést egyházközségünkben felkészítés, úgynevezett jegyesoktatás előzi meg, ahol az Istentől kapott fenti értékekről hallhatnak és beszélgethetnek a jegyespárok.

A magyar polgárjogi törvények szerint a Magyarországi Református Egyház nem köt házasságot, azt csak anyakönyvvezető köthet. Templomunkban a már megkötött házasságok megáldása történik istentisztelet keretében. Az esküvői szertartás megtartásának egyik feltétele, hogy a jegyespár részt vesz az esküvőt megelőző felkészítéseken.


Esküszöveg

Én … esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök Isten, hogy …*-t, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből veszem el őt (megyek hozzá**) Isten törvénye szerint feleségül. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig, hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges gondviselője (segítőtársa**) leszek. Isten engem úgy segítsen! Ámen.

*Itt a menyasszony ill. a vőlegény nevét kell mondani.
**A zárójeles részek a menyasszony eskütételére vonatkoznak, ebben a két esetben van csupán eltérés.

In English:

I … solemnly take the vow before the living God,  who is Father, Son, and Holy Spirit,  whole Trinity,
one, eternal and true God, that…, whose hands I now hold before God, I love. I take her as my wife (as my husband) in accordance with the Law of God, Out of love. I shall be faithful to him/her, I shall be content with her, I shall live in holiness with him/her. I shall endure with her, I shall not abandon him/her unfaithfully neither in his/her good health or illness,  neither in his/her happy or unhappy condition, unto his/her death or my death,but I shall be his/her faithful guardian in all my life. May God help me in this. Amen.


Jegyesoktatás

Arra való tekintettel, hogy sok esküvő van a gyülekezetünkben, a jegyesoktatás csoportosan zajlik, amelynek két fő része van.


1. Híd csoport 

A jegyesoktatás egyik része az úgynevezett Híd csoport. Ennek célja, hogy a keresztyénség alapjairól közösen beszélgessenek a jegyespárok, közvetlen, baráti hangulatban, egy-egy előadás mentén. A Híd csoport 5 hétfő este találkozik, és olyan témákat érint, hogy hogyan lehet ma Istent megismerni, vele élni, vele kapcsolatban maradni.

A Híd csoport idei kezdési időpontja: 2024. február 26. hétfő, 19 óra, Szilágyi Dezső téri református templom

Március 25-ig minden hétfő este találkozunk.


2. Házaskurzus / Galamb hétvége

A Házaskurzuson / Galamb hétvégén hét előadás és különböző feladatok kitöltése után beszélgethet egymással vőlegény és menyasszony / férj és feleség olyan témákról, amelyek nagyon fontosak az egymás megismerésében és a házasság mindennapjaiban.

A Házaskurzuson / Galamb hétvégén az elmúlt években mintegy 2000 résztvevő volt jelen, véleményük szerint sokat segített és épített a kapcsolatukon a kurzus.

Témák: A házasság alapjai, A kommunikáció művészete, Problémamegoldás, Megbocsátás, A szülőkkel való kapcsolat, Szexualitás, A szeretet gyakorlata.

A Galamb hétvége helyszíne és időpontja 2024-ban: Mátraháza, Református Üdülő, 2024. március 22-24.

Vélemények egy Galamb hétvége résztvevőitől:

„A legjobban a jó hangulatot élveztem. A sorozat segített nekem, hogy még jobban megismerjem a társam igényeit, illetve azt, hogy mik a fontos alapok a számára.”

„Minden hasznos volt – ha újdonságot jelentett ez valakinek, vagy nem –, de fontos témákról volt szó, amelyekről beszélni kell.”

„A hétvége megerősített abban, hogy a problémák kezelésére a megbeszélés a legjobb megoldás. Élveztem a jó társaságot.”

„Vallási hovatartozástól függetlenül, nem engedném, hogy az emberek egy ilyen »felkészítő hétvége« nélkül összeházasodjanak.”

„Később is elő fogjuk venni a munkafüzetet, és beszélgetni fogunk ezekről a kérdésekről. A legjobban a párommal való beszélgetést, a többiekkel való közös rajzolást és imádkozást élveztem. Olyan dolgokról tudtam beszélni a párommal, amelyekre máskor nem feltétlenül nyitott.”

„Nagyon tetszett az előadásmód, az előadó humora, a témák kiválasztása és kerek egésszé formálása.”

„Talán érdemes lenne néhány év múlva megismételni ezt a beszélgetéssorozatot.”

„Kicsit tartottunk a hétvégétől, de mindketten úgy gondoljuk, hogy sok segítséget kaptunk a mindennapok zökkenőmentesebb együttéléséhez. Nagyon hálásak vagyunk érte, köszönjük.”

„Nekem nagyon tetszett. Nehéz 9 órától 22 óráig fenntartani a figyelmet, és ez sikerült. A legjobban azt élveztem, hogy észrevétlenül lettünk »rákényszerítve« a legfontosabb kérdések megvitatására. Rengeteg szeretetet kaptam a páromtól.”

„A hétvége megerősítette a hitünket és barátságunkat, valamint biztos alapokat nyújtott a házassághoz. Segített rádöbbeni, hogy például a kommunikáció területén még fejlődhetünk.”

„Jó volt a struktúra, jó az anyag, amiből dolgoztunk. Hasznos volt. Jó, hogy egymással lehetett és kellett ezeket megbeszélni. A legjobban a kiértékeléseket élveztem.”

„Minden házasulandónak kötelezővé tennénk ezt a beszélgetéssorozatot. Ennek során mi megerősítést kaptunk arról, hogy egymásnak teremtettünk. Nagyon jól éreztük magunkat és fontosnak tartjuk, hogy itt lehettünk.”


A templomi esküvő menete

Amennyiben a leírtakon felül technikai kérdésük merül fel (pl. dekoráció, parkolás) kérjük Kolozsi Mihály egyházfit keressék az alábbi elérhetőségen: +36301607060.

Mivel Magyarországon a polgári házasságkötés számít hivatalos házasságkötésnek, ezért ennek meg kell előznie a templomi esküvőt. Az egyházi szertartás a már polgárilag hivatalosan megköttetett házasság megáldása.


Esküvői liturgia a református templomban (időtartama kb. 25–30 perc)

bevonulás – egymást követve először a vőlegény az édesanyjával, aztán koszorúslányok, majd a menyasszony az édesapjával. Ha igény van rá, a menyasszony után vonulhatnak az esküvői tanúk.

köszöntés – a lelkész röviden köszönti a házaspárt és a násznépet

ének

imádság

ige felolvasása, majd rövid igehirdetés

házassági eskü – először a vőlegény, majd a menyasszony mondja el, a lelkész vezetésével.

intelem – néhány rövid gondolat a lelkésztől

imádság

úri imádság – a „Mi Atyánk” elmondása közösen

áldás

házasságkötési emléklap átadása

ének- vagy zeneszám

kivonulás – két lehetőség van a kivonulásra: először kivonulhat a házaspár, ha szeretnék, a lelkész vezetésével, vagy anélkül, utánuk pedig a násznép. A másik lehetőség, hogy először a násznép vonul ki a templomból és utoljára a házaspár (lelkésszel vagy nélküle). A kivonulás után van lehetőség a közös fényképek készítésére a templom előtt, rossz idő esetén bent a templomban.

Költségek: templomi esküvő 50.000 Ft/pár

Ez az összeg tartalmazza a lelkipásztor, az egyházfi, a takarító és a kántor költségét. Az összeget az alábbi bankszámlaszámra kérjük utalni:

MAGYARORSZÁGI BANKSZÁMLASZÁMRÓL
Budai Református Egyházközség
11701004-20060958
OTP Bank Zrt.

KÜLFÖLDI BANKSZÁMLASZÁMRÓL
Budai Református Egyházközség
IBAN SZÁM: HU80117010042006095800000000
SWIFT KÓD (BIC): OTPVHUHB

ESKÜVŐI NAPTÁR

© Copyright - Budai Református Egyházközség