Aktuális istentiszteletek

December 10.

10.00  istentisztelet, gyermekfoglalkozás (Csatári Bíborka)

18.00  istentisztelet Taize-i énekekkel (Csatári Bíborka)

Istentiszteleti rend szeptember 3-tól (link)

Textus:

374/1.

4. A te jászlad immár fénylik, / Az éj megvilágosodik;
Homály, sötétség távozzék, / A hitnek világa fényljék.

5. Dicsőség légyen Atyának / És egyetlenegy Fiának,
Szentlélekkel egyetemben, / Most és mindörökké. Ámen.

376/1.

2. Ó, jöjj, ó, jöjj el, Bölcsesség, Ó, Egyszülött, kit ád az ég,
Te, gyöngédség és őserő: Amit tudnunk kell, tárd elő!
Örvendj, örvendj, ó, Izráel, Mert eljövend Immánuel!

6. Ó, jöjj, ó, jöjj el, Napkelet, Hogy megvigasztald népedet:
Törd át a sűrű éj ködét, És oszlasd gyászát szerteszét!
Örvendj, örvendj, ó, Izráel, Mert eljövend Immánuel!

7. Ó, jöjj, ó, jöjj el, Nagy Király, Kit minden nemzet várva vár.
A bűnből mentsd ki hívedet, Kit sárból formált szent kezed.
Örvendj, örvendj, ó, Izráel, Mert eljövend Immánuel!

208/1.

2. Dús kincséből az Úr / Jó békességet adjon,
Hogy szívünkben a kedv / Víg és derűs maradjon.
Ne hagyja híveit / Bú-bajban sohasem;
A rossztól óvja meg / Itt s túl ez életen.

134/3. 

Megáldjon téged az Isten
A Sionról kegyelmesen,
Ki teremtette az eget,
A földet és mindeneket!

379/1. 

2. Megnyílt az ég harmatozva, / Megváltónkat hogy lehozza.
Ég felhői, nyíljatok szét, / Hozva Jákob fejedelmét!

3. Föld, virulj ki, völgyön-halmon / Viruló zöld hadd fakadjon!
Nyílj ki, földnek szép Virága, / Dávid házának Királya!

4. Ó, fényes Nap, ó, szép Csillag, / Téged vágyunk mi látni csak.
Kelj fel, Napunk, fényességed / Űzze el a sötétséget!