Aktuális istentiszteletek

A következő vasárnapok istentiszteleti rendje:

Október 9. 10.00 óra, hagyományos istentisztelet, gyermekfoglalkozással (Illés Dávid)

A kisgyerekes családokat is 10 órára várjuk! Istentisztelet után szeretetvendégséget tartunk!

Október 9. 19 óra, könnyűzenés istentisztelet (Illés Dávid)

Délelőtti istentisztelet énekei:

19/1. ének

231/1. ének

2. Ó, Szentlélek, árváknak kegyelmes Atyja, / Szegény gyarló bűnösöknek bátorítója, / Hitükben tántorgóknak erős gyámola, / És az ő reménységüknek csak te vagy táplálója.

3. Te vagy a mi lelkünknek édes vendége, / A mi szomorú szívünknek igaz öröme, / Lelki háborúinknak csendesítője: / Az örök életnek bennünk csak te vagy elkezdője.

4. Te tanítád régenten a prófétákat, / Igazgatád ő nyelvüket és írásukat, / Te tetted bölccsé a szent apostolokat, / Hogy megtérítsék tehozzád mind e széles világot.

5. Vedd el a mi szívünknek hitetlenségét, / Világosítsd meg elménknek nagy sötétségét, / Rontsd el a gyűlölségnek kegyetlenségét, / Engedd a te szent hitednek mindenütt egyességét!

6. Válassz minket magadnak élő templomul, / Végyed mi könyörgésünket szent áldozatul; / Vedd ki már e világot a kárhozatból, / Engedj igaz hitben való távozást e világból.

7. Dicsértessél, felséges Atya Úr Isten, / Légyen áldott a te neved, Fiú Úr Isten, / Ezekkel egyetemben, Szentlélek Isten: / Maradjon a te áldásod a te bűnös népeden!

565/1. ének

2. Megváltónk, Isten szent Fia, / Úr Jézus, hála néked,
Hogy értünk, elveszettekért / Hullattad drága véred.
Isten Báránya, hű Urunk, / Fogadd el kérő sóhajunk:
Te légy irgalmas hozzánk!

3. Szentlélek, légy Vigasztalónk, / Ha Sátán kísért, támad!
Te őrizd, védelmezd, te óvd / A drágán szerzett nyájat!
Megváltónk értünk szenvedett, / Legyőzni bajt, ínségeket:
Te adj erőt minékünk!