Úton a lelki érettség felé | Budai Református Gyülekezet
Pages Menu
Rss

Úton a lelki érettség felé

Elhangzás dátuma: 2015.10.04. 19.00Bibliai alapige: 1Kor 3; ZSid 5

1Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. 2Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el. Sőt még most sem bírjátok el, 3mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irigység és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e?4Ha az egyik ezt mondja: „Én Pálé vagyok”, a másik pedig azt: „Én Apollósé”, nem emberi módon beszéltek-e? 5Hát ki az az Apollós, és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívővé lettetek; mégpedig ki-ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr. 6Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. 7Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja.8Aki ültet, és aki öntöz: egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. 9Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. 1Kor 3

12Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire, mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledelre. 13Aki ugyanis tejen él, járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú. 14A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. Zsid 5

  1.              Nagykorúságra hív Isten

A növekedés természetes és elvárt – Az igéretek mégsem válnak valóra – Jézus hívása kettős: legyél gyermek és felnőtt

Nehézségek: magától nem alakul ki – az évek múlásával nem születik meg a hitbeli érettség

tejet nem lehet állandóan inni: unalmas, kevés a tápláló ereje

  1.              Mi a jellemzője a kiskorúnak?

A teljes igazságot még nem tudja felfogni – Szükséges a róla való gondoskodás – A középpontban kell lennie

  1. Mik a jelei a fejlődés megrekedésének?

Sokkal kritikusabb vagyok másokkal, mint magammal – Nagy spirituális álmaimat nem tudom lépésenként megvalósítani – Imaéletem intenzitása nagyon változó – Nem tisztul a nagy egész kép – Félelmeim, elvárások, megfelelések motiválnak – Magamra sokat gondolok,másokra is csak magam miatt – Fontosabb az ajándék, mint az ajándékozó – Isten-kapcsolatomban a tudatosság és hiányzik -Istenkapcsolatomat elsősorban csak mások segítségével tudom megélni – Nem tudom a jézusi értékeket megélni, képviselni – Félek az elköteleződéstől – Ezt a felsorolást nem értem…

  1. A felnőtté válás eredménye

Saját magamért felelősséget kell vállalnom – Másokért is felelősséget kell vállalnom – Isten felnőtt gyermeke vagyok, ebben élek.

Felnőttként Isten gyermekévé lenni:

Önálló vagyok – de nem a magamé vagyok

Felelős vagyok – mégis rábízhatom magam valakire

Döntéseket hozok –  és el tudom fogadni a döntéseket

Fontos vagyok – de van más is, amiért élhetek

Személyes kapcsolatom van Jézussal – és a közösségben is megélem ezt

Kapcsolatban vagyok Jézussal – de ez a kapcsolat túlmutat rajtunk

  1. A következő lépés…

Amikor ezeket hallom, az van bennem …

A növekedésről hallva az van bennem …

Attól félek, hogy…

Arra kaptam bíztatást, hogy …

Most arra vágyom, hogy …