Egy csodás hetet tölthettünk a mátraházi református üdülőben Sáfrán Zsuzsanna lelkészünk és Tárnok Anna diakónusunk vezetésével. Nt. Rácz Lajos nyugalmazott lelkipásztor és felesége is velünk volt, akik korábban az újszászi gyülelezetben szolgáltak, valamint a Szőke Ernő vezette kis hódmezővásárhelyi csapat most is csatlakozott hozzánk. Köszönet az ő köztünk végzett szolgálataikért is.
A hét témája az Úrtól tanult imádság volt. A reggeli és esti közös áhítatok és délelőtti előadások mellett kiscsoportos beszélgetéseken vehettünk részt, de volt csendes imasétánk is a hófödte erdei utakon, sőt sok- sok közös éneklés, játék, tánctanulás, filmnézés, tombola, nevetés.
Ha Isten megengedi és élünk 2024 februárjában újra találkozunk, ahova várunk másokat is sok szeretettel.
Hálásak vagyunk Istennek, hogy együtt lehettünk, kicsit közelebb kerülhettünk egymáshoz és Istenhez.
S.D.G!
Csenki Zsuzsanna diakóniai gondnok
Fogadják szeretettel a hétvégéről készült képes beszámolót is (a ppt képekkel a beszámoló gombra kattintva érhető el)!