Mi a keresztség?A KERESZTSÉGRŐL

Kedves keresztelőre készülő Család!

Életetek egyik legszebb döntését hozzátok azzal, hogy gyermeketeket megkereszteltetitek. A keresztség egy életre szóló program, az Istennel járt út egyik első állomása.

Jézus Krisztus feltámadása után, mennybemenetele előtt ezekkel a szavakkal küldi ki tanítványait: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté evangéliuma 28, 18-20)

A keresztségben Jézus meghív minket, hogy kapcsolatban legyünk vele, hogy Isten ereje átjárja és megújítsa az életünket. A keresztség azt ábrázolja ki, hogy Isten népe közé fogad, elpecsétel minket magának, nem vagyunk egyedül, hanem egy népnek a tagjai vagyunk. A keresztségben a víz azt szimbolizálja, hogy Jézus Krisztus megtisztít minket a bűneinktől, eltörli az Istentől való elszakadtságunkat: ez az „újjászületés, megelevenedés fürdője”. A keresztség azt mutatja meg az életünkben, hogy szabadok vagyunk, és senki nem szakíthat el minket Isten szeretetétől. Aki megkeresztelkedik, Krisztus mellett dönt, ezzel a döntéssel az ő vezetése, útmutatása, uralma alá helyezi az életét.

Egyházunkban két szentség van: a keresztség és az úrvacsora. Mindegyiket Jézus szerezte, és mindkettő annak a jele, hogy hozzá tartozunk, vele közösségünk van, és egymással is közösségünk van. Mindkét szentség ereje a hit által átjárja és megújítja az életünket.GYERMEKKERESZTSÉG

Amikor kisgyermeket keresztelünk, akkor a szülők döntenek úgy, hogy szeretnék gyermeküket Isten jelenlétébe helyezni és hitben nevelni. A keresztség a Szentháromság egy Isten nevében történik, ezért hangzik el, hogy a gyermeket az Atya, Fiú, Szentlélek Isten nevében kereszteljük meg. Keresztségkor a szülők a közösséggel együtt megvallják a hitüket (együtt elmondjuk az Apostoli Hitvallást) és fogadalmat tesznek, hogy hitben, a református egyház közösségében nevelik gyermeküket. Így a hit átadásának egyik része a családban történik, a másik része a református egyház közösségében, ahol a gyermek kicsi korától megtapasztalja, hogy ő az Isten népe nagy családjához tartozik.

A keresztség alkalmával nemcsak a szülők és keresztszülők, hanem a gyülekezetünk is fogadalmat tesz, hogy minden segítséget megadunk ahhoz, hogy gyermeketeket hitben tudjátok nevelni, és el tudjátok segíteni őt a felnőtt hitre, amikor majd ő maga tesz vallást a hitéről a konfirmáció alkalmával.

A keresztség egy befogadási, elköteleződési alkalom, egy közösség áll mögöttetek, nem vagytok egyedül.

Isten áldását kívánjuk nektek a tanítványság útján, amelyen elindultok.