Lelkészek | Budai Református Gyülekezet
Pages Menu
Rss

Lelkészek

Illés Dávid

1964-ben születtem Budapesten. A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában érettségiztem, majd a Budapesti Református Teológiai Akadémián 1988-ban lelkészi diplomát, 1990-ben Edinburgh-ban M.Th fokozatot szereztem. 2001. decemberétől vagyok a budai gyülekezet lelkésze, 2009-től pedig egyházmegyénk esperese. Vidám és nyitott embernek tartom magam, szeretek a családommal együtt lenni, sportolni, zenélni, olvasni. Az elmúl években több területen képeztem magam, szupervízor és mentálhigiénés lelkigondozó lettem, jelenleg  lelkivezetést tanulok.  Lelkészi szolgálatomban arra törekszem, hogy Isten szeretete megérintse az embereket, hogy életükben felismerjék az Ő jelenlétét. Ezért egyik kedves igém: Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok! (Jakab 4,8)

 

 

 

Molnár Péter

Molnár Péter vagyok, 46 éves férj, apuka, lelkipásztor, lelkigondozó és lelkivezető, aki megpróbálja Istentől kapott vidámságát, életörömét és minden egyéb tapasztalatát megosztani másokkal. Hivatásommal kapcsolatban legtöbször az az intelem jut eszembe, hogy “Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számadást kér tőletek a bennetek élő reménységről.” (1Pt 3,15)

Kicsit bővebben: Molnár Péter vagyok, 1974-ben születtem Tatán, három éves koromig Neszmélyen éltünk, ahol nagypapám református lelkipásztor volt. Tatára költöztünk, középiskolámat is Tatán kezdtem, majd a Pápai Református Kollégium Gimnáziumában végeztem, itt érettségiztem. Mindkét középiskolámban és az egyetemen is nagyszerű tanárokkal ismerkedhettem meg, akik máig jelentősen meghatározzák gondolkodásomat. Még Pápán találkoztam majdani feleségemmel, Katona Eszterrel, akivel 2000-ben kötöttünk házasságot. Tagja lettem a Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégiumnak, ahol szintén sok emberrel, tapasztalattal gazdagodtam.

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának elvégzése után én mentem el gyesre, két kisfiunk született, Bendegúz és Kelemen. 2004. óta tartozunk családommal a Budai Református Gyülekezethez, 2007 februárjától szolgálok, főleg hitoktatói munkakörben. Nagy élvezettel, és lelkesedéssel foglalkozom a gyerekekkel, ami roppant felelősségteljes feladat.

2017-ben a Semmelweis Egyetemen “mentálhigiénés lelkigondozó” szakképzettséget szereztem. Lelkivezetést és lelkigyakorlat-kísérést pedig az Ignáci Lelkiségi Központ képzési programján tanultam, így gyülekezetemben a hitoktatás mellett a lelkigondozás és lelkivezetés is szolgálati területeim közé tartozik.

Nagy örömmel, évezettel végzem a hívatásom, de mindennap érzem: egy hosszú tanulási folyamat elején járok…

Elérhetőségem: info kukac gyulekezet pont hu

Siba-Rohn Hilda

Siba-Rohn Hilda vagyok, egy Tolna megyei faluból, Nagydorogról származom, ahol 1977-ben egy gazdálkodó család első gyermekeként láttam meg a napvilágot. Gyökereimet tekintve sváb evangélikus családból származom, de magyar nagyanyám után reformátusnak kereszteltek engem és három testvéremet.

2001-ben teológus-lelkész szakon végeztem a Károli Gáspár Református Egyetemen, majd egy ösztöndíjas évet töltöttem Bonnban, ahol keresztyén etikát tanultam. Ezt követően a Protestáns Missziói Tanulmányi Intézetben vállaltam szolgálatot, ahol bibliai-missziói tanfolyamokon, képzéseken tanítottam, nemzetközi és hazai konferenciákat szerveztem. Emellett két évig kórházi kisegítő lelkipásztori szolgálatot végeztem. 2004-ben született meg első fiunk Gellért, majdDénes és Márton. Amikor budapesti lakosként, kisgyermekekkel gyülekezetet kerestünk magunknak, a Budai Gyülekezetre esett a választásunk. Azt éreztük, hogy ez egy befogadó, elfogadó gyülekezet, ahol az emberek ismerik egymást, kicsik és nagyok szabadon együtt lehetnek, ahol a  szabadság lelke uralkodik. 2012. áprilisa óta szolgálok a gyülekezetben, feladatom elsősorban a családok keresztelőre való felkészítése, a keresztelő utáni kapcsolattartás, lelkigondozás és olyan lehetőségek kidolgozása, ahol a családok támaszt kaphatnak, otthonra találhatnak közöttünk. Gyülekezeti szolgálatom mellett 2011. szeptemberétől a Semmelweis Orvostudományi Egyetem mentálhigiénés-lelkigondozó szakán tanultam. Érdeklődési területem a női spiritualitás, és az élettörténetekkel folytatott biográfiai munka.

„A szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet…” (1Jn 4,18) Ez az a bibliai ige, ami újra és újra csodálatra késztet.

 

Thaly Tünde

„A szél fúj, amerre akar, hallod a zúgását, de nem tudod honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki a Lélektől született”. Pont így tudnám leírni azt az életutat, amelyet Isten eddig a maga határozott, ugyanakkor áttetsző finomságával rajzolt mindig elém az általa adott lehetőségekben. 

Varga Tünde vagyok, 1985-ben születtem Felvidéken, megáldva egy igazi kinccsel, amit lecsupaszítva úgy is nevezhetnénk: kisebbségi magyarság, de inkább úgy tapasztaltam ez a meghatározottságom gazdagabbá tett. Rév-Komáromban nevelkedtem, ahol valósággal lubickolhattam a kultúrában.  Majd jött a szélzúgás és más irányba terelgetett. Diákéveim Pápán töltöttem, előbb a Pápai Református Gimnáziumban, majd a Pápai Református Teológián, ahol ízlelgethettem a hit jelentését. Teológiai tanulmányaimat 2011-ben fejeztem be, ami után segédlelkészként és beosztott lelkészként szolgáltam Székesfehérváron és Balatonfőkajáron. 2013-ban a Semmelweis Egyetem mentálhigiénés lelkigondozó szakára jelentkeztem (2015 nyarán végeztem el) azzal az elhatározással, milyen jó lesz, ha kitanulom ezt is, mintegy „szakmát”, de jött a „szél” és Isten Lelke más életmélységekre – szakadékok mélységeire, és a hegyek fenséges magasságára – mutatott, és ezzel egy újabb perspektívát kaptam. Aztán megint szél támadt… és itt vagyok a Budai Református Egyházközségben, ahol hitoktatással, csoportvezetéssel és egyéb lelkészi feladatokkal felvértezve és dalolva – mert szeretek énekelni – indulok neki ennek a kanyarnak.

 

 Kapitány  Flóra

1991-ben születtem Miskolcon. Két mérföldkő volt miskolci éveim alatt: a Lévay József Református Gimnázium, ahol nem csupán érettségire, hanem életre szóló kapcsolatokra is szert tehettem, valamint a Miskolc-Diósgyőri Református Gyülekezet, ahol először találkozhattam Isten szeretetével és megszólító szavával. Ez a találkozás lett az alapja annak is, hogy teológiai tanulmányokat kezdtem Budapesten a Károli Gáspár Református Egyetemen. Már egyetemi éveim alatt is számos lehetőség adódott kipróbálni magam különféle szolgálatokban, így voltam a Budaörsi Református Gyülekezet ifjúsági csoportjának ifivezetője két évig, árva gyerekek táboroztatója nyaranta Erdélyben és a Kontrasztkiállítás egyik ifjúságsegítője. Nagyon kíváncsi és nyitott vagyok a körülöttem lévő teremtett világra, valamint a benne élő emberekre és történeteikre. Ezért is szeretném folytatni tanulmányaimat, hogy lelkészként ne csak azt tudjam miről, vagy inkább Kiről beszélek, hanem azt is, hogy kiknek. Szeretném, ha minél többen ismerhetnék meg az evangéliumot. Jelenleg különös érdeklődéssel vagyok az iránt, hogy ez hogyan lehetséges veszélyeztetett fiatalok, vagy a társadalom perifériáján lévő emberek esetében. Ezért is próbálok úgy jelen lenni a világban, hogy  figyeljek arra, hogy: „az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de Az ÚR azt nézi, ami a szívben van.” (1Sám 16,7).

 Csatári Bíborka

„A rendszerváltás gyermeke vagyok, 1989-ben születtem Szatmárnémetiben. Születésem után néhány hónappal az anyaországba költöztünk, és végül a Fehérgyarmattól 6km-re fekvő Cégénydányád településre esett a szüleim választása, akik nagy szeretetben és odaadásban neveltek fel. Általános iskolai éveimet itt végeztem, középiskolába pedig Nyíregyházára jártam, a Művészeti Középiskola és Kollégiumba. Gyermekkoromtól kezdve a művészet volt számomra a legfontosabb, elsősorban a tánc és a zene. Életemet végül a táncművészetnek szenteltem, de ez akkor még az én döntésem volt. A Mindenható viszont másképpen gondolta.​ 
2009-ben boldogan léptem be a debreceni teológia kapuin, és akkor már teljesen biztos voltam benne, hogy az lesz a legjobb, amit Isten képzelt el, „álmodott meg” nekem. 2016-ban, lelkésszé szentelésem alkalmával már „Neki szenteltem az életemet.” A teológiai éveim alatt külföldi tanulmányok és gyakorlat is része lett az életemnek: Németországban, a vesztfáliai Münster városában lehettem ösztöndíjas, később pedig Heidelberg Mainz és Frankfurt városaiban voltam segédlelkész. Majd folyamatában nyíltak meg előttem az ajtók, így az elmúlt négy évemben Európa számos országaiba juthattam el, ami mindig meghatározója lesz az életemnek, s amiért nagyon hálás vagyok Istennek. A neki való szolgálatomban ezeket a kincseket szeretném használni. A művészettel egybekötött lelkészi munkával Isten célja az, hogy felmutassa, mennyi kincs van minden emberben. Ezért mondja: „…feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban.” (Fil 2,15)

 

Sáfrán Zsuzsanna

1964-ben születtem Budapesten, de Dunántúlon Csákberényben nevelkedtem. A Budapesti Református Teológián 1988-ban lelkészi diplomát, 2004-ben Semmelweis Egyetemen Mentálhigiénés szakember végzettséget szereztem. 2013-14-ben tíz modulos családállító képzést, 2014-ben gyászcsoportvezető, 2016-ban gyásztanácsadó képzést végeztem.
Férjemmel, Lakatos Tiborral, a Teológián ismerkedtem meg, együtt végeztünk és szolgáltunk, mint gyülekezeti lelkészek, legutóbb Gyömrőn. Négy gyermekünk született: Tibor, Sára, Anna, Márk.
2015-ben férjem hirtelen bekövetkezett halála után kórházlelkész lettem, a Budai Gyülekezetbe való kerülésemig, 2018. októberig.
Azóta itt szolgálok a gyülekezetben, mint beosztott lelkész.
Kedves Igém (sok másik mellett) a Bibliából, mely minden dolgomban motivál: Minden dolgotok szeretetben menjen végbe! 1Kor 16,14
Történhet velem, általam bármi, mindig arra igyekszem, hogy szeretetben záródjon. Fiatal korom óta tapasztalom Jézus áldását, szeretetét, tanítását az életemben. Ez indított lelkészi szolgálatra és ez tart meg benne.