Pusztai találkozás a gonosszal | Budai Református Gyülekezet
Pages Menu
Rss

Pusztai találkozás a gonosszal

Elhangzás dátuma: 2016.03.06. 10:00Bibliai alapige: Mt 4,1-11

1Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. 2Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. 3Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: „Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré.” 4Ő így válaszolt: „Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.” 5Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, 6és így szólt hozzá: „Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat, mert meg van írva: Angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe.” 7Jézus ezt mondta neki: „Viszont meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!” 8Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, 9és ezt mondta neki: „Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem.” 10Ekkor így szólt hozzá Jézus: „Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!” 11Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki.” Mt 4

 

Kísértések

Jézus kísértése

Igazság helyett csali
Csendesség helyett szenzáció
Hűség helyett hatalom

Az ember kísértése

Önzés: az legyek, aki akarok lenni
Felelőtlenség: mindenért Isten felelős
Hatalom: a látható fontosabb a láthatatlannál

Az ember változása

Engedelmesség: keretek között élni
Szeretet: tudom, mit szeretne
Azonosulás: az Ő szemével látom a világot

 

Igehirdető: Illés Dávid