Családi pillanatok – Miért fontosak az ünnepek? | Budai Református Gyülekezet
Pages Menu
Rss
Családi pillanatok – Miért fontosak az ünnepek?

Családi pillanatok – Miért fontosak az ünnepek?

Családi pillanatok...

Amikor új családot alapítunk, gyakran szembe találjuk magunkat a kérdéssel, milyenek legyenek mostantól az ünnepek? Előfordul, hogy vannak jó mintáink, olyan szokások, amiket otthonról hozunk, egykori karácsonyok, húsvétok hangulata, de az is előfordul, hogy nem hozunk igazán jó emlékeket és rajtunk a felelősség, hogy megtaláljuk az ünnep lényegét és kialakítsuk az ünneplés rítusát. Milyen legyen a karácsony, a húsvét? Mit szeretnénk továbbadni gyermekeinknek? Mi az ünnepek lényege egyáltalán? Mért fontos, hogy ünnepeljünk? Ilyen és hasonló kérdésekhez gyűjtöttünk néhány szempontot…
Miért fontosak az ünnepek?
1. Az ünnep megerősíti a hitünket
A Biblia ószövetségi tanítása szerint az ünnep magának Istennek a parancsa, azért, hogy megerősítsen minket a hitben. Az isteni parancsot így olvassuk egy helyen: „Legyen nektek ez a nap emlékezetetőül és ünnepnek szenteljétek azt az Úrnak, nemzedékről nemzedékre. Örök rendtartás szerint ünnepeljétek meg azt.” (2 Móz 12,14) Az ünnep célja az emlékezés, a visszatekintés az útra, amit eddig megtettünk és visszaemlékezés Isten tetteire, csodáira ezen az úton. Ilyen módon nemcsak a zsidó vallás, de a keresztyén vallás is emlékezik: olyan eseményekre, amik máig az identitásunk, hitünk alapját képezik. Az ezekre való emlékezés megerősít minket, megmutatja, kik vagyunk, hová tartozunk, miben hiszünk és mi mindent tett értünk Isten.
2. Az ünnepek stabilizálnak
Az ünnepek ritmust és tájékozódási pontokat adnak az életünknek, kiemelnek a mindennapokból, jelzik, hogy Isten az életünk Ura és a vele való kapcsolat elsődleges fontosságú. Az ünnepek olyanok, mint a mérföldkövek: jelzik a megtett utat, kiemelkednek, biztos irányt mutatnak. Az Újszövetség nagy eseményeihez kapcsolódó ünnepek: karácsony, húsvét, pünkösd hitünk alappilléreit adják, megerősítenek, egyensúlyban tartanak, visszahívnak az alapokhoz, amin a hitünk áll.
3. Az ünnepek emlékeztetnek
Az ünnepekre azért van szükségünk, mert emlékeztetnek minket, hogy Kiben hiszünk, hogy Isten mit tett értünk. Az ünnepek megmutatják nekünk, hogy milyen Istenünk van: aki tulajdon Fiát adta értünk, aki kapcsolatban akar lenni velünk (karácsony), aki ismeri az élet magasságát és mélységeit, aki egyedüli Úr a halál felett (húsvét), aki Lelke által minden napon velünk van örömben és nyomorúságban egyaránt (pünkösd).
4. Az ünnepek megmutatják, hogy összetartozunk
Az ünnepek megmutatják nekünk, hogy Isten népéhez tartozunk, összeköt bennünket az előttünk járókkal és az utánunk jövőkkel, és összeköt mindazokkal, akikkel együtt ünneplünk. Az ünnep megmutatja nekünk, hogy előttünk is jártak emberek a hit útján, akik találkoztak Istennel, akik csodákat éltek át, akiknek az élete Isten közelében megváltozott. Előttünk jártak az apostolok, a próféták, az első gyülekezetek tagjai, az előttünk járó nemzedékek, a nagyszüleink, ükszüleink, akik szintén hittek, ünnepeltek, emlékeztek, mások nyomdokain jártak. Az ünnepek mindig közösségben történnek. Ilyenkor együtt van a család, a rokonok, a gyülekezet, érezzük, hogy összetartozunk, egy nép tagjai vagyunk, közös az utunk, a hitünk, és a reménységünk.

5. Belépünk a történetekbe

Karácsonykor, húsvétkor, pünkösdkor és a többi keresztyén ünnepen nem véletlenül hangoznak el újra és újra az ünnephez tartozó történetek. Sokszor elmeséljük, máskor kiábrázoljuk vagy színdarabként eljátszuk ezeket a történeteket. Ez azért fontos, mert a bibliai szövegek és cselekmények újra és újra megerősítik, nyilvánvalóvá teszik és kimondják, hogy miben hiszünk. Segítségükkel lélekben újra átéljük az egykori eseményt, részesei leszünk az egykori történésnek, mintha mi is ott lennénk, ott állnánk és tanúi lennénk Jézus születésének, feltámadásának, vagy a Lélek kitöltetésének. Ezáltal a hitünk megújul, megelevenedik, új erőt, reményt, hitet kapunk.
6. „A várakozás a beteljesülés része”
Az ünnepekhez hozzátartozik a rákészülés, lelkileg való előkészülés is. Karácsonyt megelőzi advent, húsvétot megelőzi a böjt időszaka, amik segítenek abban, hogy lelkileg hangolódjunk, felkészítsük magunkat az Istennel való mélyebb találkozásra. Gyerekek számára is fontos a várakozás, az előkészület, az izgalom, ami ezzel jár. Jézus maga is azt parancsolja, hogy tisztítsuk meg, készítsük fel magunkat, hogy készen, felkészülten álljunk Isten előtt. Lélektanilag gyógyító hatása van, ha a váradalmunk beteljesedik és átélhetjük a valódi ünnepet.

Hogyan ünnepeljünk?

Ezek alapján fontos megszívlelnünk a következő javaslatokat, mikor saját ünnepet szeretnénk kialakítani, gyermekeink számára értékessé tenni:

  1. A bibliai történetek mindig jelenjenek meg az ünnepek során! Felolvashatjuk, elmesélhetjük, vagy eljátszhatjuk a történeteket, mintha mi is ott lennénk.
  2. Meséljünk arról, hogy az ünnep mért fontos a hitünk szempontjából, mit jelent nekünk, mit tanít nekünk Istenről!
  3. Készüljünk együtt az ünnepre egy-egy szimbolikus cselekedettel: adventi koszorú készítés, közös sütés, tojásfestés (ami a feltámadás jelképe) stb.
  4. Erősítsük meg családi kapcsolatainkat: találkozzunk vagy hívjuk fel szeretteinket, rokonainkat, ők azok, akikkel különösen is megélhetjük az összetartozást, közösséget, akiket Isten mellénk adott életünk útjára.
  5. Menjünk együtt templomba legalább egy alkalommal, amikor megtapasztalhatjuk, hogy Isten népéhez tartozunk, mások is hisznek, a közös hit megerősít, összeköt másokkal.