TISZTÍTSUK MEG! | Budai Református Gyülekezet
Pages Menu
Rss

TISZTÍTSUK MEG!

A virágszombati takarítás margójára

Több mint harmincan gyűltünk össze, hogy Húsvét előtt frissé és tisztává varázsoljuk szépséges templomunkat és kertünket is megtisztítsuk a tél okozta sebektől. Volt közöttünk kisbaba, mamakörös és családi bölcsődés édesanya, konfis, csoportba járó, munkatárs, lelkész, önkéntes Kárpátaljáról, hittanos, gondnok is.

Az takarítással együtt töltött öt óra, mikor templomunk születésnapjára Virágvasárnapra készültünk tele volt mosollyal, nevetéssel, összefogással, segíteni akarással.

Az kezdő áhítat, a közös ebéd, az imádság, az ölelések jó útravalót adtak mindnyájunknak a húsvéti napokra.

Fördős Kata missziói gondnok

Lengyel Szilvia gondolatai

2017. április 8-án szombat reggel beléptem a Szilágyi Dezső téri református templom ajtaján, hogy részt vegyek az idei tavaszi nagytakarításban, kifejezve ezzel hálámat az Úrnak és keresztény testvéreimnek. Életemben először jártam itt. Az egyik legszebb református templom tárult elém tele csendesen, de annál szorgosabban dolgozó emberekkel. A hétvége ellenére a fáradt és lankadt tekinteteknek nyoma sem volt. Kedvesen üdvözölt mindenki, majd azonnal neki láttam a feladat rám eső részének. Örömmel és békességgel takarítottam az Úrért, tudván az Ő kegyelméből lehetek most itt. Időközben a nap egyre feljebb kúszott az égen, a levegő megtelt virágillattal és a madarak csiripelése betöltötte a templomkertet. Nem éreztem fárasztónak, amit csinálok, inkább a mennyei otthonunk valamiféle csodálatos előképe sejlett fel bennem.

Közösen egy közös célért. Ez jutott eszembe. Végső soron ez lenne az emberi élet célja. Ezen elmerengve már nem éreztem magam oly idegennek, hanem egy közösség részeként, erőt merítve mások szeretetéből folytattam munkámat. Takarítás közben nem csak külső templomunk, hanem belső szent templomunk is, éreztem, egyre tisztább. A közös munka alázatra nevel, a közös cél pedig segít az embernek megtalálnia a helyét egy közösségben. Szükség van arra, hogy többet tegyünk közösen, a közös célok érdekében. Szeretetre és odafigyelésre ösztönöz, ha csapatban dolgozunk. Isten abban gyönyörködik, ha az Övéi szeretetben együtt munkálkodnak, segítik és támogatják egymást. Az Úr Jézus halála lehetőséget ad számunkra, hogy jót tegyünk. Szabad egymást szeretni, szabad jót tenni és szabad nekünk szolgálni az Urat! Nem vagyunk többé a bűn szolgaságában és ezért hálásak lehetünk az Úr Jézus Krisztusnak. Észrevétlenül telt el az a pár óra, mialatt nem csak templomunk, de szívünk is tisztább lett. Örülök, hogy átélhettem ezt, és hálás vagyok, hogy ezen a napon ismét részese lehettem Isten nagy és örök tervének, mellyel megajándékozta az Őt szeretőket.

Ezzel a lelkülettel folytatom tovább a tavaszi nagy „lelki” takarításomat, készülve a Húsvétra és hálát adva, hogy a Megváltóm feltámadt és ma is él!

Két Igével zárom visszaemlékezésemet:

„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” (I.Kor. 15,58)

 „Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek, tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget; az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát.” (Kol. 3:23-24).