Találkozás a Feltámadottal | Budai Református Gyülekezet
Pages Menu
Rss

Találkozás a Feltámadottal

Elhangzás dátuma: 2017.11.05

Igehirdető: Illés Dávid

Bibliai alapige: (Jn 20, 13-23)

Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek
a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség nektek!
És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanít-ványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: Békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elkülde-lek titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta: Vegyetek Szent-lelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak.
(János 20, 13-23)