Tabáni Keresztút 2018 | Budai Református Gyülekezet
Pages Menu
Rss

Tabáni Keresztút 2018

Tabáni Keresztút 2018

A krisztinavárosi Havas Boldogasszony plébánia évről-évre meghívja kerületünk felekezeteit a Tabán sétaútjain Krisztus szenvedéseit felidéző keresztútra.

Idén március 23-án 16.30- kor találkozunk a Horváth kert alagút felőli oldalán.

14 stáció között énekelve, parkban, játszótéren, úttesten, lépcsőn, meredek ösvényen vonul a kereszt után a menet, hogy egyes állomásokon gyülekezetek, nővérek, cserkészek, iskolások, szervezetek képviselői idézzék fel Krisztus kálváriájának eseményeit.

Megrázó élmény végig járni ezt az utat többszörösen, ahonnan senki nem megy el menetközben, ahol nem számít az időjárás csak járunk a kereszt nyomában akár agyon fagyva, csontig hatoló szélben. Megyünk, mert nem tehetünk másként, vállunkon a kereszt és saját életünk súlya.

Fördős Kata missziói gondnok

 

Gondolatok a 2017-es keresztútról:

  1. április 7-én a Horváth kertben Budán délután fél ötkor lassan gyülekezett az ökumenikus kereszthordozásra református, katolikus, görög katolikus, evangélikus testvérek sora. Néztem, az arcokat, ahogy mosolyok villannak, kezek találkoznak egy kézfogásban, izgatottan várják az emberek AZ eseményt – hogy magukhoz vegyék a kereszthez, és valamiféleképpen érintse őket a passiótörténet legsúlyosabb része. Az időjárás sötét felhői kontrasztjaként, felhőtlen, élő arcokat láttam, akik a viszontlátás örömében üdvözlik egymást, a határaikon túlnyúló gyülekezetek egyként vonult a kereszt után… Tavaly akkor éreztem ennek a keresztútnak a kegyelmi lényegét, súlypontját, amikor az általános iskolás kisdiákok felkapták a vállukra a keresztet, s nekem belefacsarodott a szívem, az Isten gyermekeinek ebbe a szimbolikus kereszthordozásába…Láttam, ahogy Isten ártatlan Gyermeke viszi azt, amit nem kéne vinnie – a bűneink terhét, és részt vállal abban, amiben nem kéne részt vállalnia. S ez a mélység és magasság, ami Isten szeretetét hordozza, minden évben más arcát mutatja meg nekem. 2017 április 7 borús, szeles horizontján, ezt az arcát mutatta, én pedig köszönettel fogadtam. VargaTünde

Fördős Katával már 5 éve ismerjük egymást; nagy szeretettel fogadott be a szívébe, családjába és a Budai Református Gyülekezetbe. Nagyon a szívemben van az „ökumenizmus”, vagyis hogy testvérek vagyunk! Végtelen örömmel és hálával tölt el minden mikro- és makró esemény, ami a szeretet- közösséget építi köztünk. Az elmúlt időben- katolikusként- többször voltam boldog résztvevő a Gyülekezetben, különböző rendezvényeken. Így került sor a mostani Keresztútra is. Kívülről nézve, az „utca embere” a keresztet láthatta és Krisztus népét. Köszönöm, hogy a református csapattal vihettem együtt a keresztet egy szakaszon. ( Téglásy Klára)

Több éves hagyomány, hogy a virágvasárnapot megelőző pénteken keresztutat járunk a Tabánban, a Krisztinavárosi Havas Boldogasszony Plébánia szervezésében, a kerület felekezeteinek részvételével. 

Az állomásokon a keresztet vivő csoport emlékezett meg Krisztus szenvedésének történéseiről. Miközben a hideg szélben stációról stációra mentünk, felidézve és talán át is érezve, hogy Jézus szenvedését a mi bűneink okozták, az ökumenéért is imádkoztunk, ahogy erre a katolikus plébános atya kért bennünket. A keresztút végére kisütött a nap, amely nekünk a reményt jelezte. A kínszenvedés és a halál után van feltámadás!   Boros Márta és Csató Ferenc