Szeretetközösségben egymással | Budai Református Gyülekezet
Pages Menu
Rss

Szeretetközösségben egymással

Az idén is megtartottuk a gyülekezetünk 75 év feletti tagjai részére a májusi szeretetvendégséget. Akikről tudjuk, hogy már betöltötte ezt a szép életkort, azok részére névre szóló meghívást küldtünk ki postán vagy adtunk át személyesen. 
Csodálatosan szép idő volt, így nagyon sokan el is tudták fogadni a meghívást és eljöttek. Sokan vették igénybe a gyülekezet önkéntes szolgálóinak segítségét, akik saját gépkocsijukkal hozták el az időseket, akik maguk erejéből már nem tudtak volna az alkalmon részt venni.
Köszönjük a sok finom süteményt, a segítőket a szeretetvendégségben, idősek szállításában.
Csatári Bíborka áhítata után úrvacsorai közösségben lehettünk egymással. A jelenlévők közül két 95 éves gyülekezeti tagunk is betöltötte már a 95. életévét. Nagy öröm volt, hogy ők is itt tudtak lenni velünk.
Külön köszöntöttük két hűséges gyülekezeti tagunkat, Oravecz Pirit és Kurcsinka Jutkát, akik a keresztelős családok részére már sok-sok éve hűséggel készítik a keresztelős kendőcskéket, és mindketten megnyitották lakásukat házi nyugdíjas bibliaóra számára. 
Őket Mucsi Zsófi két szép verssel köszöntötte. 
 
Aztán nagy örömünkre a Parázs baba-mama csoport is meglátogatott bennünket és Tárnok Anna gitár kíséretével két szép énekkel ajándékoztak meg bennünket.
 
Hálás a szívünk ezért a szép alkalomért, hogy együtt lehettünk, erősödhettünk, bátorodhattunk egymás hite által. 
 
Tárnok Anna diakónusunk kedves szavai erről az alkalomról a gépkocsis szolgálók felé talán méltó összefoglalása ennek a napnak:
 
” Nagy örömmel telt a tegnapi alkalom, mikor szép számban összegyűlhettek az idős testvérek és mindazok a szolgálók (egész kicsik is), akiknek fontos az idősek felé végzett szolgálat! Némelyeknek különösen is fontos ez az úrvacsorás istentisztelet, mert az év többi napján már nem tudnak eljutni templomunkba fizikai akadályoztatottságuk miatt! Azokat, akiket elhoztatok, hazavittetek nagyon boldoggá tettétek, mert nélkületek nem jutottak volna el ide! Első sorban Istennek köszönjük, hogy szolgálatkész lelket adott belétek és minden akadályt elvett előletek, hogy végrehajtsátok az előre elkészített jócselekedeteket.
„Az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jócselekedetekre, melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk” (Ef 2,10) Másodsorban pedig nektek köszönjük!
Legyetek áldottak életetek minden napján! Ne felejtsétek: Jézus mondta: aki inni ad akár csak egy pohár friss vizet is egynek e legkisebbek közül, mert a tanítványom, bizony, mondom nektek: nem veszíti el jutalmát.” 
 
Köszönet és hála, hogy ezen a napon sok -szeretetre – szomjazót meg tudtunk elégíteni.
Áldás kísérje mindazokat, akik el nem múló szeretettel szeretik a Jézus Krisztust!
 
Fotók: Kurkó Csaba