Reformáció 500 – Ünnepi zenés megemlékezés a reformációról a Szilágyi Dezső téren | Budai Református Gyülekezet
Pages Menu
Rss

Reformáció 500 – Ünnepi zenés megemlékezés a reformációról a Szilágyi Dezső téren

 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Reformáció Emlékév programjainak támogatására kiírt pályázaton nyert összeg segítségével és a gyülekezet által vállalt önrésszel  a Budai Református Egyházközségben méltó módon tudtunk megemlékezni a Reformáció 499. évfordulójáról, egyben a gyülekezetben megnyitottuk a Reformáció Évét, hogy igazából egész évben kicsit a Reformáció 500. évfordulójára való készülés legyen benne a gondolatainkban.

Először összegyűjtöttük és kiválogattuk a gyülekezet történetével kapcsolatos régi tárgyakat, dokumentumokat. A téma iránt érdeklődő gyülekezeti tagokból megalakult az Értékmentő munkacsoport, akik módszeresen végig fésülték a gyülekezet birtokában lévő tárgyakat. Találkozásainkra több alkalommal művészettörténészek, levéltári szakemberek is eljöttek.

A gyülekezettörténettel kapcsolatos tárgyak, kiállítható dokumentumok egy részét úgy ítéltük meg, jó lenne egy kiállítás keretében az érdeklődők, a gyülekezeti tagok számára is megmutatni, ezért két tárlót készítettünk el, ahova ezek a tárgyak elhelyezésre kerültek. Az elkészült két tárló a Szilágyi Dezső téri templomban került elhelyezésre, mint állandó kiállítás, ezek itt is maradnak.

Második szakaszban a gyülekezettel kapcsolatos régmúlt és közelmúlt fotói kerültek összegyűjtésre. Ezek digitalizálása hosszabb időt vett igénybe, de így vált lehetségessé egy olyan digitális gyűjtemény létrehozása, mely egy viszonylag széles választékot nyújt a gyülekezettörténet későbbi, még részletesebb feldolgozásához. 

A gyülekezeti élet fotódokumentációi segítségével hat roll upot készítettünk el, melyen a képek és a hozzájuk kötődő szövegek tematikusan dolgozzák fel a budai gyülekezet születésével, felvirágzásával, növekedésével kapcsolatos információkat, egészen napjainkig. Témakörök: Templom, Gyülekezettörténet, Ifjúság-cserkészet, Misszió-csoportok, Diakónia, Közösségi élet.

Az elkészült gyülekezettörténeti kiállítás bemutatása a reformáció ünnepe előestéjén, az október 30-i ünnepi zenés istentiszteleten történt meg, nagy érdeklődés mellett. Ezen a vasárnapon az úrasztalára egy 1900-ban készült hímzett úrasztali terítőt is feltettünk és a gyülekezet megszületésének idejéből származó klenódiumokat is bemutattuk a tárlókban. Az istentiszteleti alkalmat úgy tettük még ünnepibbé, hogy most nem az orgona szólt, hanem korhű hangszereken a Tabulatúra régizene együttes kísérte a gyülekezeti éneklést. Az istentiszteleti énekek is ennek megfelelően kerültek kiválogatásra, mind a reformáció korából származtak, így azok éneklésével, korhű hangszerekkel való zenei kíséretükkel tényleg úgy érezhettük, hogy együtt énekelünk a reformáció korabeli gyülekezetekkel.

Az istentisztelet után az egybegyűltek bent maradtak a templomban és megismerkedtek a kiállítási anyaggal. Nagy érdeklődéssel szemlélték meg a két tárlóban kiállított tárgyakat, dokumentumokat, nézegették a roll upokon lévő régi és közelmúlt fotóit, ismerős arcokat keresve, olvasva az ismertető szövegeket, új ismereteket szerezve a budai református gyülekezet történetéről.

Célunk nem csupán a múltba nézés volt, hanem annak megismerése által a mostani utódok, a miránk váró feladatokra tekinteni. Az előttünk járt nemzedékek hite, hűsége, Isten akaratát engedelmesen követő magatartása, áldozatvállalásuk követhető mintát mutatnak a jelen generációk tagjai számára is.

Örömünkre szolgált, hogy a felvidéki testvér gyülekezeteinkből egy húsz fős delegáció is vendégünk volt novemberben,  akikhez gyülekezettörténeti szálak is kötnek bennünket, és ők is örömmel tekintették meg a gyülekezettörténeti kiállítást, majd szeretetvendégség zárta a közös alkalmainkat.

A hat elkészült roll up és a két tárló azóta is ott van a templomban, az istentisztelet előtti, utáni időpontokban, a jótékony koncerteken is jó szolgálatot tesznek a nézelődők, az érdeklődők számára.

Köszönet az EMMI elnyert támogatásáért és az önkéntes szolgálók hihetetlenül sok segítségéért.

                                                                                                                         

  Az Értékmentő munkacsoport tagjai:

                                                  

Csenki Zsuzsanna diakóniai gondnok

Németh Csaba tb. presbiter

Szakál Ferenc presbiter

Bessenyey Bertalan cserkészvezető

Kéry Bálint Bence művészettörténész

Csenki Zsuzsanna
diakóniai gondnok

 

2016.dec.22.

flottás telefon: + 36 30-618-1069
www.gyulekezet.hu

Budai Református Egyházközség – Ökogyülekezet!
Kérjük, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt!

Csenki Zsuzsanna
diakóniai gondnok

flottás telefon: + 36 30-618-1069
www.gyulekezet.hu

Budai Református Egyházközség – Ökogyülekezet!
Kérjük, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt!

Mellékletek terület