Könyvajánló – Olvass el egy könyvet! | Budai Református Gyülekezet
Pages Menu
Rss
Könyvajánló – Olvass el egy könyvet!

Könyvajánló – Olvass el egy könyvet!

 Olvassunk el legalább egy keresztyén hitünket építő könyvet! Az alábbiakban könyvajánlókat olvashatunk!

A könyvek megrendelhetőek: www.kalvinkiado.hu

Holger Finze-Michaelsen

SZERETET NÉLKÜL SEMMI VAGYOK

szeretetnelkul_fedel

A szeretet himnusza

A „szeretet himnusza”, a Biblia egyik legismertebb része mély emberi vágyunkat szólítja meg: mindenki szeretné, ha szeretnék, és mindenki szeretne (jobban) szeretni. A sokszor ismételt szó azonban könnyen megszokottá, megkopottá, üressé válik, vagy éppen annyiféle tartalommal telik meg, hogy csak a lényeg vész el belőle. Ez a könyv abban nyújthat segítséget, hogy Pál apostol híres mondatait jobban megértsük az Első korinthusi levél összefüggésében, és ezáltal telhessen meg számunkra biblikus tartalommal a „szeretet” szó, és nyílhassanak meg a cselekvő szeretet új távlatai a mai olvasó előtt is.

 

 

 

 

Szarka Miklós

HATSZEMKÖZT

szarka fedel hattal.indd

 

Égető kérdések – éltető válaszok

Gyermekvárás, egyszülős család, szegénység, történelmi viharok hatása a családra – csak néhány a könyvben szereplő témákból. Ezek sokak életében olyan kérdéseket vetnek fel, amelyeket már nem lehet a család belső köreiben, házastársak között négyszemközt megbeszélni, hanem hatszemközt, egy segítő szakemberrel megosztva kell keresni a megoldásokat. Lelkigondozói eseteket és hozzájuk kapcsolódó bibliai üzeneteket olvashatunk ebben a könyvben. Ajánljuk mindenkinek, aki nyitott mások példája nyomán és az ige fényében átgondolni saját életkérdéseit.

 

 

Peter Spangenberg

MIÉRT JÓ HINNI?

miért jó hinni

 

A keresztény hit könnyű, mert kielégíti azt a vágyunkat, hogy megbízható és értelmes kapcsolatunk legyen Istennel. Nehéz: mert a keresztények hitvilága az elmúlt kétezer év alatt oly bonyolulttá lett, mindig új harcok és megrázkódtatások terhelték. Ez a könyv útikalauz a keresztények világában az őszinte és nyitott emberek számára, hogy a bizonytalanságon és a szkepszisen túl ráleljenek arra az értékes tartalomra, amit a hit jelenthet számukra.

 

 

 

 

Robert N. Wennberg

KÉTELKEDŐK KÖNYVE

ketelkedok fedel.indd

 

A legtöbb keresztyén egyszer vagy többször megtapasztalja Isten hiányát hitélete során. A szerző maga is átélte a „lélek sötét éjszakáját”, és így hitelesen, kifinomult teológiai érzékkel, megható együttérzéssel és humorral vezeti végig olvasóit azon az úton, amely segíthet túlélni a kételkedés korszakát. Akikre éppen vagy általában nem jellemző a kételkedés, a spirituális élet finomhangolásához kaphatnak ötleteket a könyvből.

 

 

 

Fabian Vogt

ISTEN HOZOTT A BIBLIÁBAN!

vogt_isten hozott

 

Útikalauz a Szentíráshoz

Akik már sok részletét olvasták az Ó- és Újszövetségnek, de még nem állt össze számukra az egész, nagy történet, jó útikalauzra találnak ebben a könyvben. Helyükre kerülhetnek a fontosabb nevek, személyek, és az „utazás” során nem mindennapi felismerések és bátorító hitbeli élmények részesei lehetnek.

 

 

 

 

Fekete Károly

PÉLDÁZATOS SZAVAK – ÉLETES PÉLDÁK

fedelterv.qxd

 

 

Gazdagító, hitmélyítő igehirdetések az Újszövetség válogatott részei alapján. Az írások hangvétele komoly és elgondolkoztató, de nem ostorozó és számonkérő. Bátorítva terelnek a Krisztusban található új élet felé, és kapaszkodókat nyújtanak a keresztyén élethez.