Mit akar Isten adni? (2018.04.22.) | Budai Református Gyülekezet
Pages Menu
Rss
Mit akar Isten adni? (2018.04.22.)

Mit akar Isten adni? (2018.04.22.)


 

2018. április 22.
Igehirdető: Illés Dávid

1Dicsekednem kell, habár nem használ; rátérek azért az Úr megjelenése-ire és kinyilatkoztatásaira. 2Ismerek egy embert Krisztusban, aki tizen-négy évvel ezelőtt elragadtatott a harmadik égig – hogy testben-e vagy testen kívül, nem tudom, csak Isten tudja. 3Én tudom, hogy az az ember – hogy testben-e vagy testen kívül, nem tudom, csak az Isten tudja – 4elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket ember el nem mondhat. 5Ezzel az emberrel dicsek-szem, nem pedig önmagammal; hacsak az erőtlenségeimmel nem. 6Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall, 7még a kinyilatkoztatások külön-leges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe: a Sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakod-jam. 8Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem.
9De ő ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem.10Ezért Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. 2Kor 12,1-10