Mi történik a barátommal? | Budai Református Gyülekezet
Pages Menu
Rss

Mi történik a barátommal?

Elhangzás dátuma: 2017.03.26.Bibliai alapige: Mt 27,31-38 ; Mt27,45-46 ; Jn15,12-15

31Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. 32Kifelé menet találkoztak egy cirénei emberrel, akinek Simon volt a neve: ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. 33Amikor arra a helyre értek, amelyet Golgotának, azaz Koponya-helynek neveznek, 34epével kevert bort adtak neki inni. De amikor megízlelte, nem akart inni belőle. 35Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháin; 36azután leültek ott, és őrizték. 37Feje fölé függesztették az ellene szóló vádat, ezzel a felirattal: EZ JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA. 38Vele együtt feszítettek keresztre két rablót is, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől…

45Tizenkét órától kezdve három óráig sötétség támadt az egész földön. 46Három óra tájban Jézus hangosan felkiáltott: Éli, éli, lámá sabaktáni, azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Mt 27

12Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. 13Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. 14Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. 15Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam nektek. Jn 15,12-15

Hogyan lesz Isten baráttá?

Isten szerepei a kapcsolatban

a kapcsolat mindent meghatároz

Mit történik a baráttal?

nagyhét eseményei – virágvasárnaptól nagypéntekig

szokatlan viselkedés

Isten szeretete mutatkozik meg

Mi történik veled?

egyszerűsödés – dolgok helyett az ember a lényeges

bizalom – szerződés helyett szeretet

azonosulás – teljesítmény helyett a vágy