Legyen meg a te akaratod | Budai Református Gyülekezet
Pages Menu
Rss

Legyen meg a te akaratod

Elhangzás dátuma: 2017.03.12.

Igehirdető: Illés Dávid

Bibliai alapige: Mt 26,36-46
36Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz: Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. 37Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdett. 38Akkor így szólt hozzájuk: Szomorú az én lelkem mindhalálig: maradjatok itt, és virrasszatok velem! 39Egy kissé továbbment, arcra borult, és így imádkozott: Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár; mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te.40Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez: Nem tudtatok egy órát sem virrasztani velem?41Virrasszatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen.42Másodszor is elment, és így imádkozott: Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. 43Amikor visszament, ismét alva találta őket, mert elnehezült a szemük. 44Otthagyta őket, újra elment, és harmadszor is imádkozott ugyanazokkal a szavakkal.45Azután visszatért a tanítványokhoz, és így szólt hozzájuk: Aludjatok tovább és pihenjetek! Íme, eljött az óra, és az Emberfia bűnösök kezébe adatik. 46Ébredjetek, menjünk! Íme, közel van az, aki engem elárul. Mt 26,36-46

 

 

 

Hogyan mondja ezt ki Jézus?

Jézus gyötrődése

A pohár jelentése

 

Mit jelenthet ez nekem?

Jézus őszintesége

Jézus kitartása

Jézus engedelmessége

 

Hogyan kereshetem Isten akaratát?

rábízni magamat szeretetére

szabadnak lenni Istenre

igazi áldást keresni

másoknak kedvezni

az egyszerűséget választani

 

Kérdések: Mi a legnehezebb neked Isten akaratának keresésében?

 

Milyen tapasztalataid vannak ezen a területen?

 

Ki tudna ebben segíteni?