Gyermekek keresztelése | Budai Református Gyülekezet
Pages Menu
Rss

Gyermekek keresztelése

Keresztelői istentisztelet menete

 

Gyermekkeresztség

Mindig nagy öröm számunkra, ha gyermekeket keresztelhetünk meg templomunkban, mert így világosan láthatjuk, hogy az egyház növekszik, és Isten akarata teljesül gyülekezetünkben. A keresztség sákramentumát Jézus Krisztus missziói parancsa alapján szolgáltatjuk ki, amelyet Máté evangéliumának 28. részében, a 18-20. versekben így olvashatunk: “Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”

Mit jelent a keresztség?

A keresztség egyszerűen fogalmazva: szövetség Istennel. Isten kezdeményezi ezt a szövetséget, és biztosak lehetünk abban, hogy Ő mindvégig hűséges marad hozzánk! A keresztség annak a jele, hogy Istenhez tartozunk. Maga a víz azt szimbolizálja, hogy Jézus Krisztus vére megtisztít minket a bűneinktől: ez az “újjászületés fürdője”. A gyermekkeresztséget nem helyettesíteni a felnőtt korban vállalt tudatos, Istennek való elköteleződés. Hiszen egy gyermek esetében a szülők/keresztszülők vállalnak felelősséget Isten előtt, míg egy felnőtt már önként tud vallást tenni hitéről a keresztelés alkalmával.

Gyakorlati tennivalók

Az első teendő az időpont rögzítése. A keresztelők minden esetben a vasárnap délelőtti istentisztelet keretében vannak, az általános gyakorlat szerint minden hónap második vasárnapján. (Ünnep és program esetén ez változhat.) Kérjük, a keresztelés előtt legalább 8 héttel jelezzék szándékukat.

1.Eddigi gyakorlatunk szerint a keresztelő előtt először felvesszük az anyakönyvezéshez szükséges adatokat.

2. A keresztelést megelőző hetekben a szülőkkel és – lehetőség szerint- a keresztszülőkkel két előre egyeztetett alkalmon a keresztség lényegéről beszélgetünk. A keresztelő után otthonukban is meglátogatjuk a családokat. Ennek időpontját e-mailen, vagy telefonon előre egyeztetjük.

3. A keresztség a “nagy család”, a gyülekezet ünnepe is! Ezért, kérjük a keresztelős családot, akár csecsemővel is, legalább kétszer vegyen részt az istentiszteleten. Ennek időpontja: vasárnap délelőtt 10 óra. A keresztelést az istentisztelet elején végezzük. A lelkész először felolvassa a szereztetési igét (ld. fentebb!), utána a gyülekezet és a szülők közösen elmondják az apostoli hitvallást, majd két kérdés hangzik el a szülők és keresztszülők felé. Ezt követi a gyermekért és a szülőkért való imádság, majd a keresztelés aktusa. A lelkész jelzi, hogy a szülők és keresztszülők lépjenek közelebb az úrasztalához. Általában a keresztanya szokta tartani a gyermeket. A lelkész a következőket mondja: XY, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében, Ámen! A keresztelési szertartást egy áldás, ill. a gyülekezet áldást kérő éneke zárja le. Kérjük, hogy az egész család maradjon bent az istentisztelet végéig! Ha a kisgyermekkel bármi gond van (éhes, nyűgös, álmos stb.), akkor be lehet vele menni a főbejárat melletti, torony alatt lévő “Baba-mama szobába”, ahol az igehirdetést monitoron és kihangosítva lehet továbbkövetni.

A kérdések

1. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya-, Fiú-, Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztyén anyaszentegyházba befogadtassék?
A válasz: Akarjuk.
2. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt?
A válasz: Ígérjük és fogadjuk.
A lelkész ezután a gyülekezet tagjainak is feltesz egy kérdést:
Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok, hogy őt hitben neveljék?
A válasz: Ígérjük.

Hogyan nevelhetjük hitben gyermekünket?

A kereszteléskor tett fogadalom teljesítése rögtön elkezdődhet, hiszen életünkkel, példamutatással, nevelésünkkel taníthatjuk gyermekeinket Krisztus követésére. Már kicsi kortól kezdve olvashatjuk nekik a képekkel színesített gyermekbibliát, amelyből könnyen megtanulhatók a Jézusról szóló történetek. Fontos, hogy imádkozzunk a gyermekért és a gyermekkel. Ebben segít, ha először az egyszerűbb, kötött imádságokat tanuljuk meg. (pl. esti ima, Mi Atyánk). A keresztyén gyermeknevelés kérdéseiben és a bibliai tanítás megélésében segítenek az egyházközségünkben működő “baba-mama körök”. Gyülekezetünkben már óvodás koruktól járhatnak hittanra a gyermekek, majd következhet az iskolai hittan, és kb. 14 éves korban a konfirmáció, amely személyes hitvallástételt jelent Krisztusról.

Alkalmaink

Reméljük, hogy a keresztelés után is találkozhatunk a gyermekkel és a családdal, ezért néhány gyülekezeti alkalmat ajánlunk a figyelmükbe: Szerdán délelőtt 10 órától baba-mama kört tartunk, ahová szeretettel hívjuk a babákat, mamákat. Ezeken az alkalmakon együtt énekelünk, mondókázunk a kicsikkel, bibliai történeteken keresztül beszélgetünk gyermeknevelési kérdésekről, a szülő-gyermek kapcsolat sajátosságairól, személyes hitről, örömökről, nehézségekről. Havonta egy alkalommal gyermekpszichológus látogat el hozzánk, akitől gyakorlati kérdésekben lehet tanácsot kérni.

Vasárnap, 10 és 11 óra között, az istentisztelettel párhuzamosan gyermekistentiszteletet tartunk. Minden második héten délután gyermekhittan várja a kicsiket óvodás kortól, a foglalkozások ideje alatt a szülőknek beszélgető kört szervezünk hitről, hitben nevelésről, istenismeretről. Két havonta szombaton kézműves délelőttöt tartunk, ahová szeretettel várjuk a gyerekeket, szülőket és nagyszülőket.