Jöjjetek közelebb! | Budai Református Gyülekezet
Pages Menu
Rss

Jöjjetek közelebb!

Elhangzás dátuma: 2016.07.10. 19:00Bibliai alapige: 1 Móz 45, Ef 2

Ekkor József már nem tudott tovább uralkodni magán az ott álló sok ember előtt,

és felkiáltott: Küldjetek ki előlem mindenkit!

Nem is maradt senki nála, és ekkor József megismertette magát a testvéreivel.

Hangos sírásra fakadt, úgyhogy meghallották az egyiptomiak, és így hallottak róla a fáraó házában is.

Majd ezt mondta József a testvéreinek: Én vagyok József! Él-e még az én apám?

De a testvérek nem tudtak válaszolni, mert megrémültek tőle.

József ezt mondta testvéreinek: Jöjjetek közelebb hozzám! Ők közelebb mentek.

Ekkor így szólt: Én vagyok József, a testvéretek, akiteladtatok Egyiptomba!

De most ne bánkódjatok, és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok,

mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok.

Tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten, aki engem a fáraó első emberévé,

egész házának urává és egész Egyiptom uralkodójává tett.  (1 Móz 45)

 

Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért: éljetek méltón ahhoz az

elhívatáshoz, amellyel elhívattatok,  2 teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel;

viseljétek el egymást szeretettel,  3 igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség

kötelékével. (Ef 2)