Húsvét – Az újra felismert élet | Budai Református Gyülekezet
Pages Menu
Rss

Húsvét – Az újra felismert élet

Elhangzás dátuma: 2017.04.17.

Igehirdető: Horváth Dániel

Bibliai alapige: Jn20,1-2,11-18

1A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. 2Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk: „Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették!” (…)

11Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, 12és látta, hogy két angyal ül ott fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt; az egyik fejtől, a másik meg lábtól. 13Azok így szóltak hozzá: „Asszony, miért sírsz?” Ő ezt felelte nekik: „Mert elvitték az én Uramat, és nem tudom, hova tették.” 14Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. 15Jézus így szólt hozzá: „Asszony, miért sírsz? Kit keresel?” Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá: „Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom.” 16Jézus nevén szólította: „Mária!” Az megfordult, és így szólt hozzá héberül: „Rabbuni!” – ami azt jelenti: Mester. 17Jézus ezt mondta neki: „Ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: Felmegyek az én Atyámhoz, és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez.” 18Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványok-nak: „Láttam az Urat!”, és hogy ezeket mondta neki. (Jn 20)

  1. Kicsoda a magdalai Mária?

„akiből hét ördögöt űzött ki”

a tanítványi körbe fogadott nő

aki Jézus követésére építette életét

  1. Miről beszélnek ennek az asszonynak a könnyei?

veszteségről

kiszolgáltatottságról

megvigasztalhatatlan gyászról

beszűkülésről

  1. Mitől múlnak el az ő könnyei?

az újrafelismeréstől

Jézus megmutatja magát

az asszony felismeri magát

  1. Mi változik meg benne a Feltámadottal való találkozáskor?

átformálódik a kapcsolat

átformálódik az élethez való viszonya

átformálódik a látása