Esküszöveg | Budai Református Gyülekezet
Pages Menu
Rss

Esküszöveg

Én… esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök Isten, hogy …*-t, akinek most Isten színe előtt  kezét fogom, szeretem. Szeretetből veszem el őt(megyek hozzá**), Isten törvénye szerint feleségül. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig, hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges gondviselője(segítőtársa**) leszek. Isten engem ebben megsegítsen. Ámen.

*Itt a menyasszony ill. a vőlegény nevét kell mondani.
**A zárójeles részek a menyasszony eskütételére vonatkoznak, ebben a két esetben van csupán eltérés!

I (…) solemnly take the vow before the living God,  who is Father, Son, and Holy Spirit,  whole Trinity,
one, eternal and true God, that…, whose hands I now hold before God, I love. I take her as my wife (as my husband)
in accordance with the Law of God, Out of love. I shall be faithful to him/her,
I shall be content with her, I shall live in holiness with him/her.
I shall endure with her, I shall not abandon him/her unfaithfully
neither in his/her good health or illness,  neither in his/her happy or unhappy condition,
unto his/her death or my death,but I shall be his/her faithful guardian in all my life.
May God help me in this. Amen.