Erősek és gyengék gyülekezete – 2014.01.19. | Budai Református Gyülekezet
Pages Menu
Rss
Erősek és gyengék gyülekezete – 2014.01.19.

Erősek és gyengék gyülekezete – 2014.01.19.

Elhangzás dátuma: 2014.01.19.

Igehirdető: Illés Dávid

Bibliai alapige: Róma 14,1-6,12-23; 15,1-7

Róma 14,1-6,12-23; 15,1-7

 

1A hitben erőtlent fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok. 2Az egyik azt hiszi, hogy mindent ehet, az erőtlen pedig zöldségfélét eszik. 3Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik, aki pedig nem eszik, ne ítélje meg azt, aki eszik, hiszen az Isten befogadta őt. 4Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon urának áll, vagy esik. De meg fog állni, mert van hatalma az Úrnak arra, hogy megtartsa. 5Ez az egyik napot különbnek tartja a másik napnál, az pedig egyformának tart minden napot: mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. 6Aki az egyik napot megkülönbözteti, az Úrért különbözteti meg. Aki eszik, az is az Úrért eszik, hiszen hálát ad az Istennek. Aki pedig nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad az Istennek…. 12Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni az Istennek. 13Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreteknek se okozzatok megütközést vagy elbotlást. 14Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem ha valaki valamit tisztátalannak tart, annak tisztátalan az. 15Ha pedig atyádfia valamilyen étel miatt megszomorodik, akkor nem jársz el szeretetben. Ne tedd tönkre ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. 16Vigyázzatok, ne káromolják azt a jót, amelyben részesültetek. 17Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm; 18mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. 19Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. 20Étel miatt ne rombold az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki megütközéssel eszi azt. 21Jó tehát nem enni húst, nem inni bort, és semmi olyat nem tenni, amin testvéred megütközik. 22Te azt a hitet, amely benned van, tartsd meg az Isten előtt. Boldog, akinek nem kell elítélni önmagát abban, ami felől döntött. 23Aki pedig kételkedik, amikor eszik, máris elítéltetett, mivel nem hitből tette. Mert minden, ami nem hitből származik, az bűn.

 

1Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. 2Mindegyikünk a felebarátjának kedvezzen, mégpedig annak javára, épülésére. 3Hiszen Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogyan meg van írva: „A te gyalázóid gyalázásai énreám hullottak.” 4Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az Írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. 5A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, 6hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyját. 7Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére.

 

Magyarázat a megértéshez:

Ószövetségi szokások és előírások megtartása vagy elhagyása

1Kor 8: bálványáldozati húst lehet-e enni? (a pogánykeresztyének kérdése)

Róma 14: Húst lehet-e enni (a zsidókeresztyének kérdése)

 

1. Kik az erősek és a gyengék?

 

a. Gyengének lenni: érti az evangéliumot, de még nem áradt szét benne az evangélium titka

b. Erős: Van lelki látása, de nem emlékszik már arra, hogy milyen volt gyengének lenni.

c. Nehéz a másikat erősnek látni, könnyebb a másikat gyengének ítélni.

d. Közös pontok: Jézust Úrnak vallják, Kapcsolatuk van egymással, a közösség egymásssal azonban akadályokba ütközik

e. Erős vagy, vagy gyenge? Túlzott magabiztosság vagy kötelező álszerénység?

 

2. Mi a probléma?

a. Nem dogmatika, hanem etika – Nem közösségi evidencia, hanem személyes preferencia

b. Miért szeretjük a problémákat? – Megerősítő technika – a könnyebb út ez – nem kell a fontos dolgokról beszélni

c. Milyen belső problémáink vannak ma – gyülekezetben, egyházban? Zene, hagyományok, származás, kegyesség, konzervatív vagy liberális gondolkodás, politikai nézetek, elköteleződés szintje, neveltetésünk, érzelmi vagy racionális beállítottság, egyház küldetése (nevelés vagy hitébresztés)

d. A probléma a közösségben születik, és a közösségben oldódik meg – de szükséges a közösség másokkal!

 

3. Mik a hibák?

a. Az erősek hibái: A magatartásuk megbotránkoztató – A viselkedés hátráltatja  a másik növekedését – A lelkiismerete ellen való dolgokra készteti a gyengét, utat nyit másnak is

b. A gyengék hibái: Tévesen gondolkodnak az ételről, italról – A lényegest nem tudják megkülönböztetni az egyén szabad választásától

c. Mit felejtenek le az erősek? Jézus halála miatt a gyengék fontosak és értékesek – A gyengék is Istent szeretnék szolgálni

d. A gyengék elfelejtik: Isten az egyedüli Bíró – Krisztus által vagyunk tiszták Isten előtt, nem az ételektől

4. Javaslatok

Gyengéknek: Tartsd meg a véleményedet magadnak – Az Isten országának ismeretében növekedj – Gondold át, hogy mit teszel! – Amíg nem vagy meggyőződve valaminek  helyességéről, ne tedd!

Javaslat erőseknek: Fogadd el a gyengét – Tisztelettel legyél felé, úgy győzd meg – Tartózkodj attól, amitől a gyengébb testvér megbotránkozna

 

5. Honnan vegyem az erőt?

Krisztus ítéletet mondott feletted, de egyből fel is vállalt.