Családban élni – 2014.02.23. | Budai Református Gyülekezet
Pages Menu
Rss
Családban élni – 2014.02.23.

Családban élni – 2014.02.23.Igehirdető: Sebestyén Katalin

Bibliai alapige: Jn 2,1-11

Igehirdető: Sebestyén Katalin

 

21Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. 22Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak; 23mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. 24De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. 25Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, 26hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje, 27így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és feddhetetlen legyen. 28Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. 29Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, 30minthogy tagjai vagyunk testének. 31„A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.” 32Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. 33De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét.  Efézus 5

1A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja. 2Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre. 3Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: „Nincs boruk.” 4Mire Jézus azt mondta: „Vajon énrám tartozik ez, vagy terád, asszony? Nem jött még el az én órám.” 5Anyja így szólt a szolgákhoz: „Bármit mond nektek, tegyétek meg.” 6Volt ott hat kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként két vagy három métréta fért. 7Jézus így szólt hozzájuk: „Töltsétek meg a vedreket vízzel.” És megtöltötték színültig. 8Aztán így szólt hozzájuk: „Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak.” Ők vittek. 9Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt, 10és így szólt hozzá: „Minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat: te pedig ekkorra tartogattad a jó bort.” 11Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Jn 2

CSALÁDBAN JÉZUSSAL

 

A házasság – Isten szeretetének titka

 

1. ÖRÖM – CSALÁD SZÜLETIK

– lakodalom

– Jézus a vendégek között

Csak gyermekkel együtt van-e értelme a házasságnak?

A gyermek: Isten feltétlen bizalma az emberben

 

 

2. AMIKOR ELFOGY A BOR – HIÁNYAINKKAL ÉLÜNK

– elfogadni az ajándékot

– lassan járni

– rácsodálkozni az élet növekedésének törvényére

– térdre borulva rimánkodni

– küzdeni a házasságodért

– elengedni

– elesni, meghalni, felállni, újra kezdeni, egyszóval: bízni

– visszatekinteni, megelégedni

 

 

3. VÉGÜL A JÓ BOR – ÖRÖM ÉS MEGELÉGEDÉS

Család a gyülekezet nagy családjában

 

VISSZATEKINTÉS