Céltudatos élet 5 – küldetésed van! | Budai Református Gyülekezet
Pages Menu
Rss

Céltudatos élet 5 – küldetésed van!

Elhangzás dátuma: 2016.02.07. 18:00Bibliai alapige: Jn 17,18; 2Kor 5,18-20

„18Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba.” Jn 17,18

„18Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. 19Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. 20Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel! 21Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne. 2Kor 5

Jézus küldetése a világban
• a harag és békétlenség világa
• bűnné lesz Jézus – ez a “jó hír”
• megbékélést hoz

Megbékélés Istennel
• múltad – jelened- jövőd

Küldetésed – életed személyes üzenete
• Mennyire fontos ez neked?
• a bizonyságtétel, (milyen Jézus nélkül és Jézussal az életed)
• a tapasztalatok (mire tanított Isten)
• imádság másokért
• Mit teszel Isten országáért?