Pages Menu
Rss
Az első keresztyének hite

Az első keresztyének hite

26Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: Kelj fel, és menj Dél felé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. 27Ő felkelt, és elindult. És...

TOVÁBB
A bizonyságtévő gyülekezet

A bizonyságtévő gyülekezet

Péter és János a nagytanács előtt 5Másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az írástudók; 6Annás, a főpap, Kajafás, Jóannész,...

TOVÁBB
Az imádkozó gyülekezet

Az imádkozó gyülekezet

23Amint elbocsátották őket, elmentek az övéikhez, és elbeszélték mindazt, amit a főpapok és a vének mondtak nekik. 24Amikor ezt meghallották, egy szívvel...

TOVÁBB
A gyülekezet

A gyülekezet

1Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, 2hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely...

TOVÁBB
Húsvét – Az üres sírnál

Húsvét – Az üres sírnál

1Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, Jakab anyja, valamint Salómé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek, és meg-kenjék Jézus...

TOVÁBB