Pages Menu
Rss
Az Atya keze

Az Atya keze

Tizenkét órától három óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen kettéhasadt. Ekkor Jézus hangosan...

TOVÁBB
Mi történik a barátommal?

Mi történik a barátommal?

31Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. 32Kifelé menet találkoztak egy...

TOVÁBB
Jézus tárgyalásán

Jézus tárgyalásán

  Jézus a nagytanács előtt   57Azok pedig, akik elfogták Jézust, elvitték Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol összegyűltek az írástudók és a vének....

TOVÁBB
Legyen meg a te akaratod

Legyen meg a te akaratod

36Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz: Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. 37Maga...

TOVÁBB
Jézus asztalánál

Jézus asztalánál

(A hangfelvétel első néhány perce sajnos rossz minőségű, ezért elnézést kérünk)   Jézus mondja: “Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha...

TOVÁBB
Hogyan akar formálni Isten?

Hogyan akar formálni Isten?

1Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, 2és...

TOVÁBB
Higgyetek az evangéliumban!

Higgyetek az evangéliumban!

14 Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát: 15 Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten...

TOVÁBB
A kapcsolat ajándéka

A kapcsolat ajándéka

34Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! 35Arról fogja megtudni mindenki, hogy az...

TOVÁBB