Pages Menu
Rss
A gyülekezet

A gyülekezet

1Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, 2hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely...

TOVÁBB
Húsvét – Az üres sírnál

Húsvét – Az üres sírnál

1Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, Jakab anyja, valamint Salómé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek, és meg-kenjék Jézus...

TOVÁBB
Az eltörölt adóslevél

Az eltörölt adóslevél

17Őpedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett Koponya-helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. 18Ott megfeszítették őt, és vele másik...

TOVÁBB
Jézus városa

Jézus városa

41Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta,42és így szólt: Bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat! De most már...

TOVÁBB
Az Atya keze

Az Atya keze

Tizenkét órától három óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen kettéhasadt. Ekkor Jézus hangosan...

TOVÁBB
Mi történik a barátommal?

Mi történik a barátommal?

31Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. 32Kifelé menet találkoztak egy...

TOVÁBB