Pages Menu
Rss
Mélységeinkben az Istennél

Mélységeinkben az Istennél

Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz: Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. Maga...

TOVÁBB
Hogyan kell várni Jézust?

Hogyan kell várni Jézust?

Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy...

TOVÁBB
Egy nagyobb terv részese vagy

Egy nagyobb terv részese vagy

26A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, 27egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak,...

TOVÁBB
A megelevenítő második Ádám

A megelevenítő második Ádám

Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan...

TOVÁBB
A feltámadás ereje

A feltámadás ereje

Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha másvalaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én méginkább: nyolcadik napon metéltek körül, Izráel...

TOVÁBB
“Előttetek megyek”

“Előttetek megyek”

És íme, Jézus szembejött velük, és ezt mondta: Legyetek üdvözölve! Ők pedig odamentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így...

TOVÁBB
Újraértelmezve

Újraértelmezve

Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme, nagy földrengés támadt, mert...

TOVÁBB