Pages Menu
Rss
A gyülekezet

A gyülekezet

1Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, 2hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely...

TOVÁBB
Jézus városa

Jézus városa

41Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta,42és így szólt: Bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat! De most már...

TOVÁBB
Az Atya keze

Az Atya keze

Tizenkét órától három óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen kettéhasadt. Ekkor Jézus hangosan...

TOVÁBB
Mi történik a barátommal?

Mi történik a barátommal?

31Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. 32Kifelé menet találkoztak egy...

TOVÁBB
Jézus tárgyalásán

Jézus tárgyalásán

  Jézus a nagytanács előtt   57Azok pedig, akik elfogták Jézust, elvitték Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol összegyűltek az írástudók és a vének....

TOVÁBB
Legyen meg a te akaratod

Legyen meg a te akaratod

36Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz: Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. 37Maga...

TOVÁBB
Jézus asztalánál

Jézus asztalánál

(A hangfelvétel első néhány perce sajnos rossz minőségű, ezért elnézést kérünk)   Jézus mondja: “Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha...

TOVÁBB
Hogyan akar formálni Isten?

Hogyan akar formálni Isten?

1Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, 2és...

TOVÁBB