BOLDOG VAGY? – Mátraházi évkezdő csendeshét | Budai Református Gyülekezet
Pages Menu
Rss

BOLDOG VAGY? – Mátraházi évkezdő csendeshét

A 2018. évet is egy mátraházi csendeshéttel kezdtük a gyülekezet nyugdíjas csoportjával. A délelőtti lelki alkalmakat Lakatos Zsuzsanna lelkipásztor tartotta: A hét témája a boldogság, Jézus boldog-mondásai alapján. 

Minden reggel fél 8-kor közös reggeli tornával kezdtünk, melyet Balázs Lívia tartott nekünk., majd a napkezdő közös csendes ima után a reggeli következett. 

A délelőtti közös alkalmakon Lakatos Zsuzsanna lelkipásztor mentál-higiénés szakember segítségével egy-egy a Hegyi beszédben elhangzott boldog-mondás segítségével igyekeztünk a valódi boldogságot megtalálni, ami nem az élethelyzet, nem az adott körülményeink függvénye, hanem attól független. 

A közös ebéd után a délutánok szabadon választott programokkal voltak kitölthetők. Volt, aki lepihent, mások kirándultak a jó levegőn, a többiek pedig a sok, színes kézműves foglalkozással töltötték a délutánt, és sok-sok beszélgetéssel, énekléssel, de készítettünk boldogság-köveket, hála-naplót és családfát is. 

Vacsora után újra összegyűltünk, és Tárnok Anna esti áhítata után sokat beszélgettünk, énekeltünk, játszottunk, sőt volt, hogy filmet is néztünk.  Egyik alkalommal a bibliai gazdag ifjú történetének folytatását próbáltuk kitalálni, és levelet is írtunk a gyülekezet fiataljainak.

Egy igazán tartalmas hetet tölthettünk együtt. 

Köszönet a Budavári Önkormányzat és a Haypál Alapítvány anyagi támogatásáért, és a budai református gyülekezetnek, hogy a mozgásukban korlátozott, idős testvérek oda-és haza szállításában nyújtottak segítséget a gyülekezeti mikrobusz és Kéry Bence segítségével.

Ha Isten megengedi jövőre, január 2. hetében újra találkozunk!

 Csenki Zsuzsanna diakóniai gondnok

És néhány gondolat, észrevétel, visszajelzés a résztvevőktől:

 

Köszönettel és hálával gondolok az együtt töltött napokra.

 

Varga Ili

———————

Számomra – ha visszatekintek az elmúlt hétre- egy próbás, ugyanakkor békességgel és örömmel teli időszak volt! Próbás, mert egészségileg nem voltam jól, de békés és örömteli, mert Isten velünk volt. Éreztem a sok szeretetben, a szívhez szóló üzemetekben (boldogság témában – ami az egyik kedvencem), és abban, ahogy  mindent elegyengetett előttünk. Mi terveztünk, de Ő munkálta a dolgok alakulását. Mindig megadta az erőt és a bölcsességet a szolgálatokhoz (lelkésznőknek és nekem is), és Szentlelkével további áldott beszélgetéseket és hozzászólásokat munkált. A kreatív részét is áldásosnak láttam. Mindenki lelkesen alkotott szebbnél szebb dolgokat, közben pedig lehetőségünk volt elmélyedni gondolatainkban, ismerkedni, miközben segítettünk egymásnak. És bár sok mindent máshogy terveztünk a szervezőkkel, mégis békesség volt bennünk a dolgok alakulását illetően. 

Azt hiszem kimondhatom: igazán otthon éreztem magam! Tárnok Anna

 

Hála az Úristennek a csendes napokért!   Sok köszönet érte!

szeretettel, Lívia

 

 

Kitűnő, felemelő program (telitalálat alaptémával) volt ez a hét, Zsuzsa lelkipásztorunk más volt, de ö is jól összegyúrta a társaságot – jövőre egy fiatal csoporttal együtt még erősebb élmény lenne: esély megújulásra Boldogok? –: áldottabbak (more blessed) lettünk, hálás köszönet érte: Ódorék

 

 

A mátraházi évkezdő csendeshetünk csodálatosan sikerült. Hálásak vagyunk érte az Úrnak és köszönjük a szervezőknek, Lakatos Zsuzsának, Tárnok Annának a sok lelki ajándékot, melyeket az ő szolgálataik által kaphattunk.

 

szeretettel 

Csenki Zsuzsa diakóniai gondnok

………………………………………………..

 

A Szentlélek Mátraházán az általatok is közvetített ige útján megerősített abban, amit néhány hete magamnak itthon már megfogalmaztam: boldog vagyok, és ez az Úr ajándéka.

 

“Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek.” (Mt 5,6. – ezt az igét kaptuk a reménység színében Annácskával, aki már jó ideje nagyon-nagyon kedves “pótunokám.”)

 

Isten bő áldását kérem munkátokra!

 

Szeretettel: 

Fóti Anna

 

 

A gazdag ifjú történetének folytatása.2018 (1)

 Kedves Budai Fiatalok!

Ha találkozunk és beszélgetünk veletek gyönyörködünk bennetek, mert:

  • sokat tanulunk tőletek
  • zavarba ejtően okosak, intelligensek vagytok
  • megfiatalít minket a jókedvetek, humorotok
  • ha őszinte szeretettel szólunk hozzátok, akkor megfogadjátok
  • látjuk, hogy jó helyen vagytok és keresitek a kapcsolatot az Úrral.
  • „Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájotokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban” 1 Thessz 1,2.

 Ti vagytok gyülekezetünk reménysége és kívánjuk, hogy a krisztusi lelkületet majd ti is át tudjátok adni az utánatok jövő generációnak!  Örömmel találkoznánk veletek, akár egy közös hétvégén is, ha erre ti is nyitottak vagytok. Szeretettel üdvözlünk benneteket! Idősebb testvéreitek a mátraházi csendeshétről