BOLDOG VAGY? – Mátraházi évkezdő csendeshét | Budai Református Gyülekezet
Pages Menu
Rss

BOLDOG VAGY? – Mátraházi évkezdő csendeshét

A 2018. évet is egy mátraházi csendeshéttel kezdtük a gyülekezet nyugdíjas csoportjával. A délelőtti lelki alkalmakat Lakatos Zsuzsanna lelkipásztor tartotta: A hét témája a boldogság, Jézus boldog-mondásai alapján. 

Minden reggel fél 8-kor közös reggeli tornával kezdtünk, melyet Balázs Lívia tartott nekünk., majd a napkezdő közös csendes ima után a reggeli következett. 

A délelőtti közös alkalmakon Lakatos Zsuzsanna lelkipásztor mentál-higiénés szakember segítségével egy-egy a Hegyi beszédben elhangzott boldog-mondás segítségével igyekeztünk a valódi boldogságot megtalálni, ami nem az élethelyzet, nem az adott körülményeink függvénye, hanem attól független. 

A közös ebéd után a délutánok szabadon választott programokkal voltak kitölthetők. Volt, aki lepihent, mások kirándultak a jó levegőn, a többiek pedig a sok, színes kézműves foglalkozással töltötték a délutánt, és sok-sok beszélgetéssel, énekléssel, de készítettünk boldogság-köveket, hála-naplót és családfát is. 

Vacsora után újra összegyűltünk, és Tárnok Anna esti áhítata után sokat beszélgettünk, énekeltünk, játszottunk, sőt volt, hogy filmet is néztünk.  Egyik alkalommal a bibliai gazdag ifjú történetének folytatását próbáltuk kitalálni, és levelet is írtunk a gyülekezet fiataljainak.

Egy igazán tartalmas hetet tölthettünk együtt. 

Köszönet a Budavári Önkormányzat és a Haypál Alapítvány anyagi támogatásáért, és a budai református gyülekezetnek, hogy a mozgásukban korlátozott, idős testvérek oda-és haza szállításában nyújtottak segítséget a gyülekezeti mikrobusz és Kéry Bence segítségével.

Ha Isten megengedi jövőre, január 2. hetében újra találkozunk!

 Csenki Zsuzsanna diakóniai gondnok

És néhány gondolat, észrevétel, visszajelzés a résztvevőktől:

 

Köszönettel és hálával gondolok az együtt töltött napokra.

 

Varga Ili

———————

Számomra – ha visszatekintek az elmúlt hétre- egy próbás, ugyanakkor békességgel és örömmel teli időszak volt! Próbás, mert egészségileg nem voltam jól, de békés és örömteli, mert Isten velünk volt. Éreztem a sok szeretetben, a szívhez szóló üzemetekben (boldogság témában – ami az egyik kedvencem), és abban, ahogy  mindent elegyengetett előttünk. Mi terveztünk, de Ő munkálta a dolgok alakulását. Mindig megadta az erőt és a bölcsességet a szolgálatokhoz (lelkésznőknek és nekem is), és Szentlelkével további áldott beszélgetéseket és hozzászólásokat munkált. A kreatív részét is áldásosnak láttam. Mindenki lelkesen alkotott szebbnél szebb dolgokat, közben pedig lehetőségünk volt elmélyedni gondolatainkban, ismerkedni, miközben segítettünk egymásnak. És bár sok mindent máshogy terveztünk a szervezőkkel, mégis békesség volt bennünk a dolgok alakulását illetően. 

Azt hiszem kimondhatom: igazán otthon éreztem magam! Tárnok Anna

 

Hála az Úristennek a csendes napokért!   Sok köszönet érte!

szeretettel, Lívia

 

 

Kitűnő, felemelő program (telitalálat alaptémával) volt ez a hét, Zsuzsa lelkipásztorunk más volt, de ö is jól összegyúrta a társaságot – jövőre egy fiatal csoporttal együtt még erősebb élmény lenne: esély megújulásra Boldogok? –: áldottabbak (more blessed) lettünk, hálás köszönet érte: Ódorék

 

 

A mátraházi évkezdő csendeshetünk csodálatosan sikerült. Hálásak vagyunk érte az Úrnak és köszönjük a szervezőknek, Lakatos Zsuzsának, Tárnok Annának a sok lelki ajándékot, melyeket az ő szolgálataik által kaphattunk.

 

szeretettel 

Csenki Zsuzsa diakóniai gondnok

………………………………………………..

 

A Szentlélek Mátraházán az általatok is közvetített ige útján megerősített abban, amit néhány hete magamnak itthon már megfogalmaztam: boldog vagyok, és ez az Úr ajándéka.

 

“Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek.” (Mt 5,6. – ezt az igét kaptuk a reménység színében Annácskával, aki már jó ideje nagyon-nagyon kedves “pótunokám.”)

 

Isten bő áldását kérem munkátokra!

 

Szeretettel: 

Fóti Anna