Beszámoló az idősek szeretetvendégségéről | Budai Református Gyülekezet
Pages Menu
Rss
Beszámoló az idősek szeretetvendégségéről

Beszámoló az idősek szeretetvendégségéről

Gyülekezetünkben kialakult rend szerint ismét megrendezésre került a 75 éven felüli idős testvérek szeretetvendégsége. Az alkalom lehetőséget adott az úrvacsorára, és az Ige hallgatására azoknak is, akik fizikai akadályoztatottságuk miatt nem tudnak eljönni közénk a templomba.
Illés Dávid lelkipásztor úr tartotta az igei szolgálatot, majd Sebestyén Katalin lelkész nővel szolgáltatták ki az úrvacsorát. Szép volt az idő, így mintegy kilencvenen voltunk.
A szeretetvendégségre sokan süteménnyel készültek, volt olyan is, aki verset mondott és volt, aki igés kártyákkal kedveskedett. Hála Istennek gond nélkül lezajlott lelkészeink és önkéntes gyülekezeti tagjaink segítségével az ünnepség, és hálával tekinthetünk vissza az együtt töltött időre, beszélgetésekre.
Mindnyájan, akik eljöttünk, Isten áldását érezhettük  az Igéből, az úrvacsorából és a meghitt beszélgetésekből merítve. Mindig nagyon hiányoljuk a testvéreket, akik nem tudnak részt venni akadályoztatottságuk miatt ezeken a szeretetvendégségeken, de lélekben értük is hálát adunk, és imádságainkba foglaljuk életüket, és reméljük, hogy következő alkalommal találkozhatunk velük is. Az áhítat és úrvacsora vétel után Tárnok Anna gyülekezetünk főállású diakónusa köszöntötte a megjelenteket.  Fekete Márton főgondnokunk szeretetteljes köszöntését is megkaptuk és mindazokét, akik szívesen jöttek volna. A beszámolót a Márta csoport kedves énekével zárom:

“Tégy Uram engem áldássá! Lelkedet úgy várom! Tedd Te a szívem hálássá, hogy Neked szolgáljon! Bárhová küldesz, ajkamról zengjen az új ének! Tégy Uram engem áldássá, oly sok a bús élet!”

Tárnok Anna diakónus


Fotók: ITT