Presbitérium | Budai Református Gyülekezet
Pages Menu
Rss
Presbitérium

Presbitérium

A presbitérium a gyülekezet vezetősége. Évente 4-5 alkalommal ülésezik, amikor a közösség életének kérdéseit beszélik meg, és határoznak a tennivalókról. A presbitérium létszáma 16 fő. A presbitériumon belül 5 bizottságban folyik a szolgálat, a feladatok végrehajtása, a döntések előkészítése. A bizottságokat gondnokok vezetik. A presbitereket a gyülekezet tagjai választják 6 évre. Akit először választottak meg erre a szolgálatra, az munkáját eskütétellel kezdi meg.