Az imádkozó gyülekezet | Budai Református Gyülekezet
Pages Menu
Rss

Az imádkozó gyülekezet

Elhangzás dátuma: 2017.04.30.

Igehirdető: Nagy Henrietta

Bibliai alapige: ApCsel4,23-31.

23Amint elbocsátották őket, elmentek az övéikhez, és elbeszélték mindazt, amit a főpapok és a vének mondtak nekik. 24Amikor ezt meghallották, egy szívvel és egy lélekkel Istenhez kiáltottak, és így szóltak: Urunk, te terem-tetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van, 25te mond-tad a Szentlélek által Dávid atyánknak, a te szolgádnak szájával: „Miért tom-bolnak a népek, és a nemzetek miért terveznek hiábavalóságot? 26Felkeltek a föld királyai, és a fejedelmek megegyeztek az Úr ellen és az ő Felkentje ellen.” 27Mert a te szent Szolgád, Jézus ellen, akit felkentél, valóban meg-egyezett ebben a városban Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izráel népével, 28hogy végrehajtsák mindazt, amiről kezed és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék. 29Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyege-téseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet; 30nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent Szolgád, Jézus neve által. 31Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét. (ApCsel 4)

Miből fakad a gyülekezet imádsága

Egy szívvel és egy lélekkel imádkoznak

Az övéikkel imádkoznak

Megosztanak egymással

Mi az imádság tartalma

A valóságos Isten

Részvétel helyett részesedés

Kegyelmet kérnek

Mi a gyülekezet imádságának következménye

Belső mozdulás

Külső mozdulás

 

Kérdések:Sajátjaidnak tekinted-e a gyülekezet tagjait?

Rólad szól az imádság vagy Istenről?

Akarod-e, hogy a gyülekezet egy szívvel és lélekkel imádkozva mozduljon el Isten felé?
Mit tehetsz Te ezért?