Az evangélium megélése (Újév) | Budai Református Gyülekezet
Pages Menu
Rss

Az evangélium megélése (Újév)

Elhangzás dátuma: 2017.01.01.Bibliai alapige: 1Thessz1,1-10

Igehirdető: Illés Dávid

Mi az evangélium?
Jó hír Istenről  – 10aki megszabadít minket az eljövendő haragtól.
Közösséget teremt – 5Mert a mi evangéliumunk
Életcélt ad –  10és várjátok a mennyből Jézust, az ő Fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól.

Milyen hatása van az evangéliumnak?
Megragad – 5Mert a mi evangéliumunk nemcsak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is.
Átformál – 9… és hogyan fordultatok a bálványoktól Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok
Tettekre késztet – 3emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat,
Felelősséget ébreszt – 3szeretetből jövő fáradozásotokat
Távlatokat nyit – 10és várjátok a mennyből Jézust, az ő Fiát,
Biztonságot és bizonyosságot ad – 4választottak vagytok.

Hogyan éljük meg az evangéliumot?
Példákká leszünk – 7Példává is lettetek minden hívő számára Makedóniában és Akhájában,
Örömöt ad – 6…amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét.
Továbbadjuk a hírt – 8mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde