Az eltörölt adóslevél | Budai Református Gyülekezet
Pages Menu
Rss

Az eltörölt adóslevél

Elhangzás dátuma: 2017.04.14.

Igehirdető: Illés Dávid

Bibliai alapige: Kol 2,13-14

17Őpedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett Koponya-helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. 18Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. 19Pilátus feliratot is készíttetett, és rátétette a keresztre. Ez volt ráírva: A NÁZÁRETI JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA. 20A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. 21A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak: Ne azt írd: A zsidók királya, hanem ahogyan ő mondta: A zsidók királya vagyok. 22Pilátus így válaszolt: Amit megírtam, megírtam. ..28Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az Írás, így szólt: Szomjazom. 29Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és odatartották a szájához. 30Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: Elvégeztetett! És fejét lehajtva, kilehelte lelkét. Jn 19

13Titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és testetek körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket.14Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Kol 2,13-14

 

Az adósság

Az adósság eltörlése

Az adósság utáni szabadság

 

Kérdések:

Mennyire érzed szabadnak Isten ítéletétől és elmarasztalásától?

Mennyire érzed magad szabadnak Jézus követésére?

Miben látszik az életedben, hogy hálás vagy?