Igehirdetés vázlat | Budai Református Gyülekezet
Pages Menu
Rss

Igehirdetés vázlat

Szeretettel köszöntjük istentiszteletünkön! 2018. október 7. 

Igehirdető: Illés Dávid

14Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, 15és ezt mondta nekik: Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a páskavacsorát. 16Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a páskavacsorából, amíg csak be nem teljesedik az Isten országában. 17Azután vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta: Vegyétek, és osszátok el magatok között! 18Mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. 19És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és e szavakkal adta nekik: Ez az én testem, amely tiérettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre! 20Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta: E pohár az új szövetség az én vérem által, amely tiérettetek ontatik ki. 21De íme, annak a keze, aki elárul engem, az enyémmel együtt van az asztalon. 22Mert az Emberfia elmegy ugyan, amint elrendeltetett, de jaj annak az embernek, aki elárulja őt. 23Azok pedig kérdezgetni kezdték egymástól, hogy ki lehet az közülük, aki ezt meg fogja tenni. Lk 22

Jézus asztalánál

Mi látunk Jézust nézve?

mély vágyat az emberre

elköteleződést az Atya akaratának betöltésére

elfogadást

Hogyan lehetünk mi az asztalánál?

áldozata felismerésével

az istenkapcsolat lényegének megértésével

alázattal

Kérdések:

Hogyan ülsz  ma Jézus asztalánál?

Mikor, miben érzed meg ma legjobban Jézus szeretetét?

Hogyan nézel az asztalnál a  többi emberre?