A templomtól Jézusig (2018.03.25.) | Budai Református Gyülekezet
Pages Menu
Rss
A templomtól Jézusig (2018.03.25.)

A templomtól Jézusig (2018.03.25.)


  1. március 25.

Igehirdető: Illés Dávid

 

13Közel volt a zsidók páskaünnepe, és Jézus felment Jeruzsálembe.
14A templomban találta a marhák, juhok és galambok árusait meg az ott ülő pénzváltókat. 15Kötélből korbácsot csinált, és kiűzte mindet a templomból a marhákkal és a juhokkal együtt. A pénzváltók pénzét kiszórta, az asztalokat felborította, 16a galambárusoknak pedig ezt mondta: Vigyétek ezeket innen, ne csináljatok piacteret az én Atyám házából! 17Tanítványai visszaemlékeztek, hogy meg van írva: „A te há-zad iránti féltő szeretet emészt engem.” 18A zsidók pedig azt kérdezték tőle: Milyen jelt mutatsz nekünk, hogy ezeket teszed? 19Jézus így felelt nekik: Romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem. 20Ezt mondták rá a zsidók: Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt felépíted? 21Ő azonban testének templomáról beszélt. 22Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanít-ványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az Írásnak és a beszédnek, ame-lyet Jézus mondott. (Jn 2)