A pusztai csend M 4,1-11 | Budai Református Gyülekezet
Pages Menu
Rss

A pusztai csend M 4,1-11

Elhangzás dátuma: 2016.02.21. 18:00Bibliai alapige: M 4,1-11

1 Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög.
2 Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett.
3 Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré!
4 Ő így válaszolt: Meg van írva: “Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.”
5 Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította,
6 és így szólt hozzá: Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat, mert meg van írva: “Angyalainak parancsot ad, és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.”
7 Jézus ezt mondta neki: Viszont meg van írva: “Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!”
8 Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét,
9 és ezt mondta neki: Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem.
10 Ekkor így szólt hozzá Jézus: Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: “Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!”
11 Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki.