A hatalomról – 2014.01.12. | Budai Református Gyülekezet
Pages Menu
Rss
A hatalomról – 2014.01.12.

A hatalomról – 2014.01.12.

Elhangzás dátuma: 2014.01.12.

Igehirdető: Illés Dávid

Bibliai alapige: Róma 13,1-7

1Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. 2Aki tehát ellene szegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellen; akik pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra. 3Mert a jócselekedet miatt nem kell félni az elöljáróktól, hanem csak a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle: 4mert Isten szolgája az a te javadra. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgája, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. 5Ezért tehát engedelmeskedni kell nemcsak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. 6Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. 7Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok: akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig tisztelettel: a tiszteletet. Róma 13,1-7

A hatalomról

1. A hatalom forrása Isten

a. A hatalom formái: állam uralkodik, egyház uralkodik, összefognak, egymás mellett élnek.

b. Kié a nagyobb hatalom: Istené vagy az államé? Fil 3,20:Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.

 

2.  A hatalom feladata

a. törvénykezés és végrehajtás

b. a jó támogatása

 

3. A (keresztyén) polgárok feladata

a. engedelmesség – kivétel az engedelmesség alól – az engedelmesség motivációja Isten és nem a félelem

b. tisztelet

c. elismerés

d. munkálkodni a város békességén Jer 29,7 Fáradozzatok annak a városnak békességén, ahová fogságba vitettelek benneteket, és imádkozzatok érte az ÚRhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is!

e.  imádkozni a vezetőkért. 1Tim 2,1-2 tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, 2a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben.

f. a végső ítélet az Úrnál van