A gyülekezet | Budai Református Gyülekezet
Pages Menu
Rss

A gyülekezet

Elhangzás dátuma: 2017.04.23.Bibliai alapige: ApCsel2,1-11

1Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, 2hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. 3Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. 4Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. 5Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. 6Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. 7Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? 8Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? 9Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, 10Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, 11zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól.

Apcsel 2

 

A gyülekezet létrejötte

Isten terve

Jézus feltámadása

A Szentlélek ajándéka

 

A gyülekezet lényege

Épület

Test

Menyasszony

 

Mit jelent nekem a gyülekezetem?

Egyedül vagy együtt?

Kapni vagy adni?

 

Kérdések: Számodra mi a legfontosabb a gyülekezet közösségében?

 

Miben szeretnél növekedni a gyülekezettel kapcsolatban?

 

Szerinted Isten miben szeretne látni változást  benned a gyülekezettel kapcsolatban?