A bizonyságtévő gyülekezet | Budai Református Gyülekezet
Pages Menu
Rss

A bizonyságtévő gyülekezet

Elhangzás dátuma: 2017.05.07.

Igehirdető: Molnár Péter

Bibliai alapige: Apcsel 4,5-22.

Péter és János a nagytanács előtt

5Másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az írástudók; 6Annás, a főpap, Kajafás, Jóannész, Alexandrosz és a főpapi család valamennyi tagja. 7Középre állították és vallatták őket: Milyen hatalommal vagy kinek a nevében tettétek ti ezt? 8Ekkor Péter, megtelve Szentlélekkel, így szólt hozzájuk: Népünk vezetői, Izráel vénei! 9Ha minket ma azért vallattok, mert egy beteg emberrel jót tettünk, és azt kérdezitek, hogyan gyógyult meg, 10tudjátok meg valamennyien, Izráel egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból… (…) 13Amikor látták, milyen bátran beszél Péter és János, és felfogták, hogy írástudatlan és iskolázatlan emberek, elcsodálkoztak. Azt is megtudták, hogy Jézussal voltak, 14de mivel látták, hogy velük együtt ott áll a meggyógyult ember is, semmit sem szólhattak ellenük. 15Felszólították tehát őket, hogy menjenek ki a nagytanács elől, és így tanakodtak egymás között: 16Mit tegyünk ezekkel az emberekkel? Mert hogy nyilvánvaló csoda történt általuk, azt tudja Jeruzsálem minden lakója, és nem is tagadhatjuk. 17De hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegessük meg őket, hogy többé ne szóljanak az ő nevében egyetlen embernek se. 18Miután tehát behívták őket, megparancsolták, hogy egyáltalán ne beszéljenek, és ne tanítsanak Jézus nevében.

19Péter és János azonban így válaszolt nekik: Ítéljétek meg ti magatok, vajon igaz dolog-e Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre! 20Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. 21Azok pedig, miután megfenyegették, elbocsátották őket, mivel semmi lehetőséget nem találtak arra, hogy megbüntessék őket, a nép miatt, mivel mindenki dicsőítette az Istent a történtekért, 22hiszen több mint negyvenéves volt az az ember, akin a gyógyításnak ez a csodája történt. ApCsel 4

 

A bizonyságtévő gyülekezet

 

Az Egyház létrejötte

  • Isten hívja magához az övéit.
  • Kapcsolatra hív önmagával.

Imádság

  • Közösségben is.
  • Az imádság következménye:

belső mozdulás és külső mozdulás.

Bizonyságtévő ember, bizonyságtévő gyülekezet

  • Péter és János a nagytanács előtt.
  • Belső mozdulás: nem én vagyok középen, szerethetem a másikat

és szerethetem Istent. Képes vagyok meghallani az Ő szavát.

  • Külső mozdulás: Isten szavára megmozdul, jellé válik az életem.